Læreren bestemmer det hele!?hånden i vejret

Læreren bestemmer det hele!?

Læreren bestemmer det hele!? I en bikube hjælper alle dronningen og hinanden, fordi de ved, at dronningen kender den rigtige vej. Og kun gennem samarbejde, kan alle trives og kuben bestå. Sådan er det ikke, når eleverne mødes for første gang og skal til at gå i skole. Men sådan bliver det efter nogle år, hvis…

Tavletegning_1

Tavletegning

Tavletegning Tavlen bruges hver dag på en Steinerskole. Det er et fremragende værktøj, som ingen nyskabelser kan overgå. Kridt og tavle er let at bruge, let at ændre og hele klassen kan bruge det. Tavlen er social. Tavlen lever. Det er mindfulness i praksis. Det sker her og nu. Stregen bliver tegnet lige nu. Øjnene følger…

Eurytmi

Hvad er eurytmi?

Eurytmi   Eurytmi er en kunstart og et fag, eleverne i Steinerskolerne har fra 1.–12 klasse. Eurytmi er en måde at synliggøre sproget og musikken i bevægelser, hvor mennesket selv bliver instrumentet. Hvorfor skal børnene så lære det? Og hvad skal de bruge et fag til, som er stort set ukendt i samfundet omkring os?…

Fokus på fænomenologi.

Fokus på fænomenologi

Fokus på fænomenologi   Børn i førskolealderen møder verden med alle sanser åbne, i tillid til, at det sanserne fortæller, er rigtigt. Steinerskolen tager udgangspunkt i denne nysgerrighed og interesse for omgivelserne, når den møder de 6-årige. På de første klassetrin skal eleverne i Steinerskolen møde den sansebare verden, før de møder abstraktioner og teorier.…

Farvekridt i hovedfagstimen

Hvad er hovedfag?

Hovedfag Den lange hovedfagstime ved skoledagens begyndelse er et særkende for Steinerskolen. At disse timer også hænger sammen i perioder på 2–5 uger med samme faglige tema, bidrager yderligere til at styrke det kontinuerlige, samlende i undervisningen.   Skoledagen på en Steinerskole begynder hver dag med en hovedfagstime på 90–120 minutter som dagens første time.…