Byens Steinerskole i København – CPH Waldorf School

Du skal du vide at der er en ny Steinerskole på vej til København

Indskrivning af elever

Indskrivning til skolestart

Du finder optagelsesskemaet her

Udfyld PDF’en på en computer og indsend det i skemaet nedenfor. Husk at arkiver PDF’en på din computer inden du begynder at udfylde dokumentet.

 

Hvilket år skal mit barn begynde i skole?

Skolegangen i Danmark begynder i børnehaveklassen, og som udgangspunkt er børn ved skolestart seks år. Derfor er det børn, der er født i kalenderåret 2013, der begynder i sommeren 2019. Der kan være specielle hensyn at tage, således at skolestarten udsættes et år, men det behøver du ikke tage højde for i denne foreløbige indskrivning.

 

Til hvilke klasser kan jeg indskrive?

I denne indledende fase er vi mest interesseret i at få et overblik over, hvem der kan begynde på Byens Steinerskole i 2019, og vi planlægger at have klasser til og med 5. klasse. Det vil sige børn født i 2008 (5. klasse), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (børnehaveklassen).

MEN, har du et barn, der først skal indskrives i børnehaveklassen efter 2019, er du selvfølgelig også velkommen til at gøre dette.

 

Automatisk indmeldelse i støtteforeningen

Ved opskrivning af et eller flere børn, bliver du automatisk medlem af Byens Steinerskoles støtteforening. Det koster 150 kr om året at være medlem, og indskrivningen er først endelig registreret, når beløbet er betalt. Du vil modtage en mail om, hvordan du betaler. Som medlem af støtteforeningen vil du modtage vores nyhedsbrev.

Hvad kunne jeg tænke mig?

Skolestart i 2019

Fill out my online form.

Skolestart i 2020 og frem

Fill out my online form.

Det vil vi:

Børn er forskellige

Alle børn er forskellige, og derfor skal man i skolen undervise på en måde, der tilgodeser dette.

Karakter- og eksamensfri

Den vigtigste evaluering foregår i den daglige dialog mellem lærer og elev.

Håndværk og musik

En alsidig undervisning, hvor teoretiske, kunstneriske og praktiske fag er ligestillede.

Fællesskab

En Steinerskole er uddannelse til dannelse og fællesskab.

Lysten til at lære bevares

På Steinerskolerne ruster vi eleverne til at have lyst til at lære hele livet igennem.

Plads til fordybelse

For at lære må man kunne fordybe og koncentrere sig.

Alle sanser kommer i brug

På Steinerskolerne er kunst mere en måde at gribe fagene an på, end det er et selvstændigt fag.

Evaluering og dialog

Steinerskolen har løbende evaluering gennem skoleåret, som sammenfattes i individuelle vidnesbyrd.