Ny Steinerskole i København

Indskriv dit barn til skolestart 2019

Vi ønsker at oprette en Rudolf Steiner friskole i København, baseret på waldorfpædagogikken.

Elverne på en Steinerskole møder i løbet af deres skoletid en bred vifte af teoretiske, håndværksmæssige og kunstneriske fag, der supplere hinanden i indlæringen. Pædagogisk ser vi det brede tilbud som afgørende i forhold til, at barnet bevarer lysten til at lære og at det udvikler individuelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig eller praktisk retning.

På Steinerskolen sigter vi mod at lære barnet at fordybe sig fagligt og samtidig bruge sit kreative potentiale, både i de teoretiske og de praktiske fag. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

 

Hvilket år skal mit barn begynde i skole?

Skolegangen i Danmark begynder i børnehaveklassen, og som udgangspunkt er børn ved skolestart seks år. Derfor er det børn, der er født i kalenderåret 2013, der begynder i sommeren 2019. Der kan være specielle hensyn at tage, således at skolestarten udsættes et år, men det behøver du ikke tage højde for i denne foreløbige indskrivning.

Indskrivning

Det er vigtigt at sige, at denne indskrivning ikke er juridisk bindende. Det vil senere blive nødvendigt at gentage indskrivningen med flere informationer som fx barnets personnummer og begge forældres underskrift.

 

Til hvilke klasser kan jeg indskrive?

I denne indledende fase er vi mest interesseret i at få et overblik over, hvem der kan begynde på Byens Steinerskole i 2019, og vi planlægger at have klasser til og med 5. klasse. Det vil sige børn født i 2008 (5. klasse), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (børnehaveklassen).

MEN, har du et barn, der først skal indskrives i børnehaveklassen efter 2019, er du selvfølgelig også velkommen til at gøre dette.

 

Automatisk indmeldelse i støtteforeningen

Ved opskrivning af et eller flere børn, bliver du automatisk medlem af Byens Steinerskoles støtteforening. Det koster 150 kr om året at være medlem, og indskrivningen er først endelig registreret, når beløbet er betalt. Du vil modtage en mail om, hvordan du betaler. Som medlem af støtteforeningen vil du modtage vores nyhedsbrev.

Skriv dit barn op allerede nu:

* skal udfyldes
/ / ( dd / mm / yyyy )
/ / ( dd / mm / yyyy )
/ / ( dd / mm / yyyy )

Det vil vi:

Børn er forskellige

Alle børn er forskellige, og derfor skal man i skolen undervise på en måde, der tilgodeser dette.

Karakter- og eksamensfri

Den vigtigste evaluering foregår i den daglige dialog mellem lærer og elev.

Håndværk og musik

En alsidig undervisning, hvor teoretiske, kunstneriske og praktiske fag er ligestillede.

Fællesskab

En Steinerskole er uddannelse til dannelse og fællesskab.

Lysten til at lære bevares

På Steinerskolerne ruster vi eleverne til at have lyst til at lære hele livet igennem.

Plads til fordybelse

For at lære må man kunne fordybe og koncentrere sig.

Alle sanser kommer i brug

På Steinerskolerne er kunst mere en måde at gribe fagene an på, end det er et selvstændigt fag.

Evaluering og dialog

Steinerskolen har løbende evaluering gennem skoleåret, som sammenfattes i individuelle vidnesbyrd.