You are here:

Fritidshjem

Fritidshjemmet er for børnehaveklassen, 1., 2., og 3. klasse.

Vi holder åbent på alle skoledage efter skoletid kl. 12.30 – 16.30. Fredag til kl. 16.00.

​Når skoledagen er omme, tager de voksne i fritidshjemmet imod børnene, og sammen skaber vi et fristed, hvor det er hyggeligt at være, og hvor en tryg og hjemlig atmosfære er med til at skabe glade og tilfredse børn med fællesskabsfølelse, fantasi og samarbejdsevne.

Fritidshjemmet er børnenes fristed og fritid. Vi lægger derfor vægt på, at de forskellige aktiviteter er frivillige.  Børnene inddrages i dagens praktiske gøremål, der snakkes, hygges, læses, fortælles historier, spilles spil, og børnene får hjælp til forskelligt håndarbejde. På bestemte dage vil det være muligt at gå i værkstedet og lave træarbejde. Der vil også være plads til fri leg og til at følge spontance idéer, inden for de rammer vi sætter.

Dagens rytme

Fra kl. 12.30 modtager fritidshjemspersonalet børnene efterhånden som klasserne får fri. Personalet står klar til at tage imod børnene og hilser på hver enkelt elev. Herefter skal alle børn ud og have noget frisk luft.

Når vi har sagt goddag til børnene, får vi overleveret fra klasselæreren, hvordan elevernes skoledag har været. I børnehaveklasserne går pædagogerne med i fritidshejmmet og skaber en god og tryg overgang.

Dagens aktiviteter for fritidshjemmet

  • 12.30-14.00: Fri leg uden for.
  • 14.00-15.00: Mellemmåltid (fredage serveres maden mellem 13.30-14.30)
  • 16.00-16.30: Fælles oprydning
  • 16.30: Fritidshjemmet lukker

Når vejret er lunt og tørt, rykker vi ofte Fritidshjemmet udenfor og er hele eftermiddagen ude.

Eftermiddagsmad

Hver dag mellem kl. 14.00 og 14.30 serveres et let vegetarisk, biodynamisk/økologisk mellemmåltid. Inden for dette tidsrum kan børnene selv vælge, hvornår de vil spise.

Der vil altid være en voksen, til at hjælpe med servering af maden.​

Påklædning og legetøj

I Fritidshjemmet har jeres barn brug for: Regntøj og gummistøvler samt hjemmesko i garderoben. De skal have skiftetøj i tasken og altid have tøj med egnet til årstiden. Vi er ude hver dag i al slags vejr, og har man et barn der elsker at lege med vand og mudder, er det en god idé, at have en ekstra flyverdragt/regntøj.

Det er vores erfaring, at det skaber de bedste muligheder for god fælles leg, hvis børnene lader deres private legetøj blive hjemme og i stedet bruger Fritidshjemmets legetøj. Det er derfor ikke tilladt at have eget legetøj med i Fritidshjemmet.​

Legeaftaler

Legeaftaler skal helst laves dagen før, og vi vil gerne have besked om det.

Hente barn eller gå selv

Når I henter jeres barn, vil vi gerne hilse på jer, og vi beder jer derfor om lige at komme indenfor. Samtidig beder vi jer også gøre afhentningen forholdsvist hurtig.

Vi vil gerne vide, om jeres børn bliver hentet eller selv skal gå hjem – og i så fald hvornår. Når der er ændringer, beder vi jer meddele os det skriftligt, så vi undgår misforståelser. Brug forældreintra eller giv barnet en seddel med.
Det er også vigtigt for os at vide, når det er en anden end jer, der henter barnet.

Når vi har givet hånd, sagt farvel og tak for i dag, krydser barnet sig selv ud på afkrydsningslisterne, der er placeret på hylden lige ved indgangen. Vi beder jer voksne, der henter, om at tjekke efter at det er gjort rigtigt.

​Mobiltelefoner

​Hele skolens område er mobilfri zone. Både for elever, forældre og ansatte. Hvis det er nødvendigt at bruge telefonen, så henvises til området uden for skolegård og have, fx ved cykelparkeringen.

Fritidshjemmets mobiltelefon benyttes kun af personalet, og da vi helst vil bruge tiden sammen med børnene, beder vi alle om kun at ringe, hvis det er af største vigtighed.

Ferie- og fridage

Der er pasningsordning 2 uger i skolesommerferien: Den sidste uge i juni og den første uge i august, fra kl. 8.00 – 16.00, hvis mindst 5 elever er skriftligt tilmeldt (der udsendes tilmeldingsseddel). Fritidshjemmet er lukket i alle andre ferier, samt den sidste dag før jule- og sommerferien.

​Se mere under Ferie og fridage

Forældremøder

​Fritidshjemmets personale deltager ved et forældremøde i klasserne om året. Samarbejdet og kontakten med forældrene er en vigtig del af arbejdet i Fritidshjemmet.

Det er som regel altid muligt at få en snak med Fritidshjemmets personale, når barnet hentes. Dog er vores fokus på børnene, så hvis der er dårlig tid når du henter, så aftal gerne et møde med os. Det kan fx være, at vi afsætter tid dagen efter til en hurtig snak eller tid til et møde, hvor vi sætter os et roligt sted.
Du kan også kontakte os på Skoleintra.