Du er her:

Indmeldelse

Indmeldelse og procedure

Vi oplever en stor interesse for skolen og anbefaler derfor forældre, som ønsker at deres barn skal gå på skolen, at sende skolen en ansøgning om optagelse på venteliste i så god tid som muligt.

Med ansøgning om optagelse skal en udtalelse fra afgivende børnehave eller skole vedhæftes. Vi beder desuden om tilladelse til kontakt med afgivende skole.

Det er vigtigt, at I forældre fortæller om evt. specifikke behov, barnet kan have samt videregiver alle informationer om barnet fra børnehaven, hvis det er optagelse til kommende børnehaveklasse eller fra tidligere skole, hvis det er et skoleskift. Dette er afgørende for, at skolen kan vurdere, om vi er det rigtige skoletilbud for jer.

Der er et administrationsgebyr på kroner 250 kr. for at skrive et barn op. Det koster 250 kr. om året at forblive på venteliste.

Søskendefortrinsret

Vi bestræber os på at yde søskendegaranti.
Søskendegarantien betyder, at søskendebørn kommer forrest på en evt. venteliste til de klasser man ønsker plads i.
Det kan forekomme, at der ikke kan tilbydes plads i alle ønskede klasser på én gang, og at der må ventes på ledig plads i de fuldt optagede klasser. Vi gør vores absolut bedste for at tilbyde hele løsninger til familier.
Bemærk, at søskendegarantien ikke betyder garanteret optagelse. Alle der søger ind på skolen følger samme optagelsesprocedure og det kan forekomme, at vi også i en søskendeflok ikke kan tilbyde plads til alle familiens søskende.

Indmeldelse og optagelsesprocedure

_