Du er her:

Opskrivning til børnehaveklasse

Optagelsesprocedure

Vi optager børn til børnehaveklassen året før jeres barn skal begynde.

Optagelsesproceduren er en flertrinsraket.

 1. OPSKRIVNING PÅ VENTELISTE
  Opskriv jeres barn på ventelisten. Ansøgningsformular og vejledning til dette findes nederst på denne side.
 2. OBLIGATORISK INFORMATIONSMØDE
  Byens Steinerskole inviterer til informationsmøde i september-oktober året før skolestart for alle forældre, der har søgt om optagelse af deres barn til denne årgangs børnehaveklasse. Andre interesserede forældre er også velkomne til at deltage og høre skolens lærere give indblik i skolens pædagogik, værdier og hverdag. Det vil naturligvis være muligt at stille spørgsmål. Det er en forudsætning for optagelse af børn i børnehaveklassen, at forældrene har deltaget ved dette væsentlige møde.
 3. INDMELDELSESGEBYR
  Indmeldelsesgebyret på 5000,- indbetales i to rater 1. oktober og 1. februar. Gebyret betales kun tilbage, hvis skolen ikke optager barnet.
 4. INDIVIDUEL OPTAGELSESSAMTALE
  I efteråret før skolestart indbyder vi forældre og børn til en individuel optagelsessamtale. Her afklarer skole og hjem de spørgsmål, som hver især måtte have før et fremtidigt samarbejde til barnets bedste.
 5. BEKRÆFTELSE AF OPTAGELSE
  Endelig bekræftelse om optagelses sendes ud ultimo november året før skolestart.
 6. LØRDAGSSKOLE -TRÆF
  I våren før skolestart indbydes de kommende børnehaveklasse-familier til at møde hinanden og skolens lærere og pædagoger.

 

Opskrivning på venteliste

Inden I begynder opskrivningen bedes I være opmærksom på følgende:

 • Opskrivning sker vha Nem-Id
 • Der skal vedhæftes en skoleudtalelse fra afgivende skole mhp jeres barns faglige, sociale og læringsmæssige status. Så indhent denne inden opskrivning.
 • I kommentar feltet bedes I skrive hvorfor I ønsker skoleskift samt andre relevante oplysninger om barnet (evt. sygdomme, PPR, talepædagog mv).
 • Der opkræves et administrationsgebyr på 250kr, der betales direkte online.

Opskrivning til venteliste finder sted ved hjælp af følgende link: Ansøgningsformular