Du er her:

Mission

Vi er en ny og grøn friskole, der med afsæt i steinerpædagogikken:

 • uddanner børn til at have en tæt forbindelse til naturen
 • giver børn lyst og motivation til at lære hele livet
 • stimulerer lærelyst gennem sammenhæng – det, vi kalder integrativ undervisning
 • tilpasser undervisningen til det enkelte barn og barnets alder
 • skaber sammenhæng gennem faglig fordybelse og æstetik
 • har fokus på læring som proces
 • giver børnene plads til at eksperimentere og fejle, så de kan lære at mestre sig selv og verden
 • giver børnene motivation og inspiration gennem feedback og daglig dialog istedet for karakterer
 • dagligt inspirerer børnene, fordi lærerne konstant udvikler sig
 • sidestiller boglige, kunstneriske og håndværksfag i en alsidig undervisning
 • uddanner eleverne til dannelse og fællesskab.

Har undervisningen og opdragelse løst opgaverne på rette måde, så kan eleven nu træde ud i livet med moralsk mod, for med modtageligt hjerte og intellektuel modenhed at finde sin egen opgave i tilværelsen.’

Caroline von Heydebrand
‘Den frie Waldorfskoles undervisningsplan’

Manifest

Vi er en Steinerskole, der prioriterer:

 • en grøn hverdag
 • faglokaler til alle håndværk og naturvidenskabelige fag
 • multietnicitet med plads til alle
 • nærværspolitik
 • traditioner, vi skaber sammen
 • at alle kender til girafsprog
 • en test- og karakterfri friskole
 • forældreinddragelse og de gode forpligtelser
 • økologisk/biodynamisk skolemad hver dag
 • årets gang i natur, kultur og fester
 • inklusionsklasser – klassetilhørsforhold
 • undervisning præget af ‘Flow’ og ‘Mindfullness’
 • læring og kreativitet

Denne side bliver snart opdateret med mere tekst.