You are here:

Ansøgning til optagelse i børnehaveklassen

Optagelsesprocedure – i nænsomhed over for jeres barn

Vi har en omhyggelig optagelsesprocedure, fordi samarbejdet mellem skole og hjem er essentielt for det enkelte barn og klassefællesskabet.

Nænsomhed og ærlighed omkring jeres barn er i hele skoleforløbet en hjertesag for os.

Vi passer på børnene – også i optagelsesproceduren. Derfor beder vi Jer forældre om at vente med at inddrage jeres barn, indtil vi har givet hinanden grønt lys for børnehaveklassestart.

 

Trin 1 – Skriv jeres barn op på ventelisten til børnehaveklasse

Link til ansøgningsformular – hav NemId ved hånden

Der bliver opkrævet et administrationsgebyr på 250 kr., som betales direkte online.

Jeres barn står nu på ventelisten.

Herudover koster det 250 kr årligt at stå på ventelisten.

Vi oplever en stor søgning til vores skole, så det er en god idé snarligt at komme på venteliste til børnehaveklassen.

 

Trin 2 – Obligatorisk informationsmøde

Vores erfaring fortæller, at hjemmets opbakning til skolehverdagen er afgørende for det enkelte barns og klassens trivsel. Det er væsentligt, at I som forældre er godt orienteret om vores undervisningsform, de pædagogiske mål og fagenes indhold.

Derfor inviterer vi alle på ventelisten til et obligatorisk pædagogisk introduktionsmøde året før jeres barn skal begynde i børnehaveklassen. Her møder I også andre forældre fra årgangens venteliste.

Det en forudsætning for den videre optagelsesprocedure, at I som forældre har deltaget i dette væsentlige møde.

Vi anbefaler jer desuden at læse mere om pædagogikken. I finder bl.a. information i Steiner bladet – ekstranummer 2017.

 

Trin 3 – Udfyldelse af formularer

Alle der er registreret som deltagere ved informationsmødet, vil efterfølgende få tilsendt link til to formularer der skal udfyldes.

  • Vores barn – en forældrebeskrivelse ved overgang til børnehaveklasse
    Vores pædagogik tager udgangspunkt i det enkelte barns naturlige behov, væsenstræk, udvikling, lære- og virkelyst, hvorfor vi gerne vil have jeres beskrivelse af jeres barn.
  • Skoleudtalelse ved skoleskift til Byens Steinerskole
    Med samme sigte beder I jeres barns nuværende børnehave om at tegne et billede af jeres barn vha af vores spørgeskema.

 

Trin 4 – Jeres familie møder lærerne fra optagelsesudvalget

Efter vi har gennemlæst alle ansøgninger, indbyder vi i året før skolestart forældre og børn til en individuel optagelsessamtale. Her afklarer skole og hjem de spørgsmål, som hver især måtte have før et fremtidigt samarbejde til barnets bedste. Jeres barn er under vores samtale i selskab med en af skolens lærere, der leger og tegner med barnet.

 

Trin 5 – I får respons

Alle forældre får respons på vores samtale og om optagelse, når de mange familiemøder har fundet sted.

 

Søskendefortrinsret

Vi bestræber os på at yde søskendefortrinsret. Dette betyder, at søskendebørn kommer forrest på en evt. venteliste til de klasser, man ønsker plads i.

Det kan forekomme, at der ikke kan tilbydes plads i alle ønskede klasser på én gang, så jeres andre børn må ventes på ledig plads i de fuldt optagede klasser. Vi gør vores absolut bedste for at tilbyde hele løsninger til familier.

Bemærk, at søskendefortrinsret ikke betyder en garanti for optagelse. Alle, der søger ind på skolen følger samme optagelsesprocedure og det kan forekomme, at vi også i en søskendeflok ikke kan tilbyde plads til alle familiens søskende.

 

Spørgsmål

Ved tvivlsspørgsmål kan optagelsesudvalget kontaktes på optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk.

Husk at oplyse barnets navn, alder, start år og et telefonnummer I kan kontaktes på.