Du er her:

Ansøgning om optagelse ved skoleskift

Optagelsesprocedure – i nænsomhed over for jeres barn

Vi har en omhyggelig optagelsesprocedure, fordi samarbejdet mellem skole og hjem er essentielt for det enkelte barn og klassefællesskabet.

Nænsomhed og ærlighed omkring jeres barn er i hele skoleforløbet en hjertesag for os.

Vi passer på børnene – også i optagelsesproceduren. Derfor beder vi Jer forældre om at vente med at inddrage jeres barn, indtil I bliver kaldt ind til en samtale med barnet.

 

Trin 1: Kontakt os om plads på dit barns årgang

Der er enkelte pladser i nogle af vores klasser. For information om, hvilke klasser, der er plads i, skriv venligst til optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk. Vi kan dog ikke oplyse om der er plads til netop jeres barn, før I har været igennem optagelsesproceduren.

 

Trin 2: Rundvisning og pædagogisk introduktion

Det er vigtigt, at I som forældre har et godt kendskab til vores pædagogik og værdigrundlag. Vores erfaring er, at samklang omkring skolehverdagen er afgørende for børnenes trivsel.

Det er derfor vigtigt at I har deltaget i vores informationsmøder, hvor I udover en rundvisning på skolen og får introduktion til undervisningformen, fagenes indhold og mål.

Den næste rundvisning på skolen annonceres i kalenderen på forsiden.

Vi anbefaler jer at læse mere om pædagogikken. I finder bl.a. information i Steiner bladet – ekstranummer 2017.

 

Trin 3: Udfyld formularer

Næste skridt er, at udfylde og indhente oplysninger til de to skemaer nedenfor.

Skemaerne kommer til os digitalt, når I har udfyldt skemaerne og trykket sendt til sidst. I vil blive kontaktet når begge skemaer er udfyldt.

 

1. Vores barn – en forældrebeskrivelse ved skoleskift
I forældre bedes udfylde en forældrebeskrivelse af barnet. Link til online-formular.

Når I har udfyldt online-formularen får I tilsendt en kopi af jeres besvarelser. Denne kopi skal I selv indsende til optagelsesudvalgte på ovenstående adresse.

 

2. Skoleudtalelse ved skoleskift til Byens Steinerskole
Vi har også brug for, at jeres barns nuværende skole tegner et billede af jeres barn.

Brug venligst denne vejledning til skoleudtalelsen.

Når I som forældre har modtaget en udtalelse fra den nuværende skole, skal udtalelsen sendes (sammen med forældrebeskrivelse) til optagelsesudvalget via e-mail.

 

Trin 4: Samtale

Hvis vi ser et potentielt match for jeres barn med den nuværende klasse, indkalder vi Jer forældre til en samtale. I udgangspunktet er samtalen uden barnet i 1.-4. klasse og med barnet i 5.-9. klasse.

Vi vægter en åben dialog, hvor skolen fortæller om klassen og dens dynamik. Her er også mulighed for gensidigt at afstemme forventninger. I dette forum er alle spørgsmål selvfølgelig velkomne.

 

Trin 5: Beslutning og opstart

Efter samtalen vurderer I og vi om dette er den rette skole for jeres barn. I modtager svar fra optagelsesudvalget.

Har begge parter takket ja, sender kontoret jer en indmeldelsesformular. Formularen skal være udfyldt og sendt til kontoret inden barnet kan starte på den ønskede dato. Startdato aftales med klasselæreren enten ved samtalen eller pr. mail efterfølgende.

For børn i 1.-4. klasse aftaler klasselæreren et møde med barnet inden skolestart, så de kan hilse på hinanden.

Der er en gensidig prøvetid på 2 skoleuger, der afrundes med en evaluerende samtale med forældre og klasselærer.

Vi beder om, at jeres barn ikke får kendskab til prøveperioden.

 

Søskendefortrinsret

Vi bestræber os på at yde søskendefortrinsret. Dette betyder, at søskendebørn kommer forrest på en evt. venteliste til de klasser, man ønsker plads i.

Det kan forekomme, at der ikke kan tilbydes plads i alle ønskede klasser på én gang, så jeres andre børn må vente på ledig plads i de fuldt optagede klasser. Vi gør vores absolut bedste for at tilbyde hele løsninger til familier.

Bemærk, at søskendefortrinsret ikke betyder en garanti for optagelse. Alle, der søger ind på skolen følger samme optagelsesprocedure og det kan forekomme, at vi også i en søskendeflok ikke kan tilbyde plads til alle familiens søskende.

 

Spørgsmål

Ved tvivlsspørgsmål kan optagelsesudvalget kontaktes på optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk. Husk at oplyse barnets navn, alder, ønsket klassetrin og et telefonnummer I kan kontaktes på.