Du er her:

Ansøgning om optagelse ved skoleskift

Optagelsesprocedure – i nænsomhed over for jeres barn

Vi har en omhyggelig optagelsesprocedure, fordi samarbejdet mellem skole og hjem er essentielt for det enkelte barn og klassefællesskabet.

Nænsomhed og ærlighed omkring jeres barn er i hele skoleforløbet en hjertesag for os.

Vi passer på børnene – også i optagelsesproceduren. Derfor beder vi Jer forældre om at vente med at inddrage jeres barn, indtil vi har givet hinanden grønt lys for skolestart.

 

Først en rundvisning og pædagogisk introduktion

Det er vigtigt, at I som forældre har et godt kendskab til vores pædagogik og værdigrundlag. Vores erfaring fortæller, at samklang omkring skolehverdagen er afgørende for børnenes trivsel.

Vi inviterer Jer derfor til indledende, obligatorisk introduktion til vores undervisningform, fagenes indhold og mål. Samtidig får I en rundvisning på skolen.

Den næste rundvisning på skolen annonceres i kalenderen på forsiden.

Vi anbefaler jer at læse mere om pædagogikken. I finder bl.a. information i Steiner bladet – ekstranummer 2017.

 

Andet trin er to formularer

Næste skridt på vejen mod optagelse af jeres barn som elev på Byens Steinerskole er, at udfylde og indhente oplysninger til de tre skemaer nedenfor.

Skemaerne skal I selv sende til optagelsesudvalget på optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk. Skriv venligst jeres barns navn og årstal for børnehaveklassestart i emnefeltet.

OBS: Når vi har de to skemaer i hænde, vil I blive kontaktet af optagelsesudvalget inden for 14 dage.

 

1. Vores barn – en forældrebeskrivelse ved skoleskift
Sammen med ansøgningen beder vi om, at I forældre udfylder spørgeskemaet Vores barn – en forældreudtalelse ved skoleskift. Vores pædagogik tager nemlig udgangspunkt i det enkelte barns naturlige behov, væsenstræk, udvikling, lære- og virkelyst.

Link til online-formular.

Når I har udfyldt online-formularen får I tilsendt en kopi af jeres besvarelser.  Denne kopi skal I selv indsende til optagelsesudvalgte på ovenstående adresse.

 

2. Skoleudtalelse ved skoleskift til Byens Steinerskole
Vi har også brug for, at jeres barns nuværende skole tegner et billede af jeres barn.

Brug venlist denne vejledning til skoleudtalelsen.

Når I som forældre har modtaget en udtalelse fra den nuværende skole, skal udtalelsen sendes (sammen med skema 2) til optagelsesudvalget via email.

 

Anden runde: skole og forældre mødes

Hvis der er plads på det klassetrin I ønsker for jeres barn, indkalder optagelsesudvalget Jer forældre til en samtale. Vi vægter en åben dialog, hvor skolen fortæller om klassen og dens dynamik. Her er også mulighed for gensidigt at afstemme forventninger. I dette forum er alle spørgsmål selvfølgelig velkomne.

 

Vi er i mål – jeres familie møder klasselæreren

Jeres barn og I forældre står nu for at skulle møde den kommende klasselærer og optagelsesudvalget. Her danner vi en tryg kreds om jeres barn, en hyggelig dialog om alt, hvad der måtte have betydning for, at overgangen til den nye skole og den nye klasselærer kan blive så tryg som mulig. Vi aftaler også, hvornår jeres barn skal begynde i sin nye klasse.

Optagelsesudvalget sender jer en indmeldelsesformular, som skal udfyldes inden barnet begynder i skolen.

Der er en gensidig prøvetid på 2 skoleuger, der afrundes med en evaluerende samtale med forældre, klasselærer og optagelsesudvalget. Vi beder om, at jeres barn ikke får kendskab til prøveperioden.

 

Søskendefortrinsret

Vi bestræber os på at yde søskendefortrinsret. Dette betyder, at søskendebørn kommer forrest på en evt. venteliste til de klasser, man ønsker plads i.

Det kan forekomme, at der ikke kan tilbydes plads i alle ønskede klasser på én gang, så jeres andre børn må ventes på ledig plads i de fuldt optagede klasser. Vi gør vores absolut bedste for at tilbyde hele løsninger til familier.

Bemærk, at søskendefortrinsret ikke betyder en garanti for optagelse. Alle, der søger ind på skolen følger samme optagelsesprocedure og det kan forekomme, at vi også i en søskendeflok ikke kan tilbyde plads til alle familiens søskende.

 

Spørgsmål

Ved tvivlsspørgsmål kan optagelsesudvalget kontaktes på optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk. Husk at oplyse barnets navn, alder, ønsket klassetrin og et telefonnummer I kan kontaktes på.