Du er her:

Skolens organisation

Byens steinerskole er grundlagt den 02.10.2018.

Skolen er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i henhold til ‘Lov om friskoler og private grundskoler mv’.

Skolens øverste organ er bestyrelsen, der består af tre forældrevalgte repræsentanter, samt to repræsentanter fra skolens støtteforeningen. Skolens leder samt en medarbejder deltager normalt på bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens personale efter indstilling fra skolens leder. Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

De forældrevalgte repræsentanter vælges på årsmødet, som afholdes hvert år i maj måned. Deltagere på årsmødet er forældre til børn på skolen.

Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 7. juni 2019.

Referat fra generalforsmaling onsdag 26. maj 2021

Referat fra generalforsamling onsdag 15. maj 2019 

Udvalg

Som en lille og ny skole, er både forældre og lærere dybt involveret i skolens mange forskellige opgaver.

Lærere, forældre og bestyrelsemedlemmer er engagerede i forskellige udvalg som:

  • Ansættelsesudvalg (bestyrelse, skoleledelse og medarbejder)
  • Byggeudvalg, (forældre, bestyrelse, skoleledelse og medarbejdere)
  • elevoptagelsesudvalg (lærere og skoleledelse)
  • Rengøringsudvalg (forældre og medarbejder)
  • dyrelaug (forældre og medarbejder)
  • årstids- og månedsfestudvalg (forældre og medarbejdere)
  • m.fl.

Som forælder er man altid velkommen til at tage del i de forskellige udvalgsarbejder.

Kontakt kontoret, hvis du brænder for at give en hånd med.

​De øvrige administrative opgaver på skolen varetages af skolens ledelse, en skolesekretær og en freelance-bogholder.