Du er her:

Oversigt over fagene

Læreplanen er et levende arbejdsredskab

 

Oversigten viser de mange forskellige fag vi har på skolen, på hvilke klassetrin de introduceres og hvordan den faglige progression sker. Desuden er der beskrevet i stikord, hvilke hovedtemaer, der arbejdes med i faget på det enkelte klasssetrin.

På Steinerskoler er læreplanen et levende arbejdsredskab, der udvikles og formes lokalt. En læreplan veksler derfor fra skole til skole. 

Samtidig har pædagogikken 100 års praktisk erfaring med nogle grundlæggende principper i læreplanen. Derfor har alle steinerskoler verden over et fælles grundlag for undervisningen på en steinerskole.

Denne fagoversigt er en opsummering, der i samarbejde mellem lærerne vil blive finjusteret, så den passer til Byens Steinerskole.

Læs mere om fagene og deres sammenhæng i Viden i sammenhæng og om de enkelte klassetrin i Trin for trin.

De enkelte fags del- og slutmål samt beskrivelser fagenes indhold kan læses i Undervisningsplaner.

Skolens IT-undervisning tager udgangspunkt i de undervisningsmål der er beskrevet i ‘Education for Media Literacy’ udgivet af European Council for Steiner Waldorf Education.

Derfor-valgte-vi-steinerskolen