Du er her:

Skolepenge

Skolepenge

Skolepengene inkluderer: skolepenge, skolemad, SFO/klub, instrumentalundervisning, ture og skolerejser m.m. Den samlede pris er per 1. august 2019: 3.100 kr. for første barn, 2750 kr. for andet, og 2350 kr. for tredje barn.

  • Skolepenge betales i årets 11 måneder.
  • Søskenderabat gives til søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.

Forældredonation og depositum

Forældredonation på 5.000 kr. per familie indbetales til skolens konto 8401 Konto: 1558511 senest 1. april 2019. Herefter senest 1. maj det år barnet begynder i skole. Donationen tilbagebetales ikke.

Ved skolestart betales et depositum på 3 måneders skolepenge. Depositum modregnes skolepengene i de 3 sidste betalingspligtige måneder.

Depositum indbetales inden 1. juni 2019. Herefter betales det ved skolestart.

Betalingsbetingelser

Skolepenge betales i 11 rater og der er 3 måneders opsigelse med fuld betaling. Skolepenge tilmeldes PBS til betaling den første hverdag i måneden, ellers er der et administrations-gebyr på 75 kr. per indbetaling. Ved for sen betaling fremsendes rykker; 14 dage for sent med gebyr på kr. 50; 1 måned for sent med gebyr på kr. 100.

Opkrævningsspecifkation udsendes elektronisk til de forældre, som har tilmeldt betaling til Betalingsservice og pr. mail til dem, som vælger indbetalingskort.

Der er ved udmeldelse 3 måneders opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske skrifligt til kontoret, der bekræfer modtagelsen.

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Fordelingssekretariatet stiller en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge. Midlerne fordeles efter ansøgning og forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre ved skoleårets begyndelse. Frist for ansøgning er 15. september.