Du er her:

Skolepenge

Skolepenge

Skolepengene inkluderer: skolepenge, skolemad, SFO/klub og skolerejser m.m.

Den samlede pris er per 1. august 2019: 3.100 kr. for første barn, 2750 kr. for andet, og 2350 kr. for tredje barn*.

  • Skolepenge betales i årets 11 måneder.
  • Søskenderabat gives til søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.

Forældredonation og depositum

Indmeldelsesgebyr til skolen

Indmeldelsesgebyret på 5.000 kr. per familie betales i forbindelse med optagelse af eleven. Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

 

Forudbetalte skolepenge

Inden skolestart betales der et depositum på 3 måneders skolepenge (9300 kr.). Depositum modregnes skolepengene i de 3 sidste betalingspligtige måneder af elevens skolegang. Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Betalingsbetingelser

Skolepenge betales i 11 rater og der er 3 måneders opsigelse med fuld betaling. Ved for sen betaling fremsendes rykker med et gebyr på kr. 75.

Opkrævningspecifikation udsendes som indbetalingskort til forældre pr. mail.

Der er ved udmeldelse 3 måneders opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, der bekræfter modtagelsen.

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Fordelingssekretariatet stiller en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge. Midlerne fordeles efter ansøgning og forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre ved skoleårets begyndelse. Frist for ansøgning er 15. september.

Fordelingsnøgle 2019-20 Skolepenge

Fordelingsnøgle 2019-20 SFO-betaling

 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 29. august 2019. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret 2019/2020. Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december 2019, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra januar til juni måned 2020.

Ansøgning – skolepenge og SFO 2019-20

* Alle priser er inklusiv obligatorisk SFO til 500 kr/mdr