Du er her:

Skolepenge

Skolepenge

Skolepengene inkluderer: skolepenge, skolemad og SFO/klub.

Den samlede pris er per 1. august 2019: 3.100 kr. for første barn, 2750 kr. for andet, og 2350 kr. for tredje barn*.

  • Skolepenge betales i årets 11 måneder.
  • Søskenderabat gives til søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.

Indmeldelse i støtteforeningen

Alle der optages på skolen bliver automatisk medlem at støtteforeningen.

Medlemsskab af Støtteforeningen koster årligt på 250 kr, som opkræves sammen med skolepengene hver august.

Indmeldelsesgebyr og forudbetalte skolepenge

Indmeldelsesgebyr til skolen

Et indmeldelsesgebyr på 5.000 kr. per familie betales når eleven er optaget på skolen. Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

 

Forudbetalte skolepenge

Inden skolestart betales der et depositum på 3 måneders skolepenge (9300 kr.). Depositum modregnes skolepengene i de 3 sidste betalingspligtige måneder af elevens skolegang. Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Ventelistegebyr

Administrationsgebyr for venteliste

Der er et administrationsgebyr på kroner 250 kr. for at blive optaget på venteliste. Gebyret opkræves online i forbindelse med opskrivningen.
Et årligt administrationsgebyr på kroner 250 kr. opkræves en gang årligt i februar for at blive på ventelisten. Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Det er opskriverens ansvar at ajourføre mailadresse og mobilnummer løbende. Vi anbefaler at opskrive til ventelisten i god tid, inden barnet skal begynde på skolen.

Læs om ansøgning til optagelse ved skoleskift eller til børnehaveklasse.

Betalingsbetingelser

Skolepenge betales i 11 rater og der er 3 måneders opsigelse med fuld betaling. Ved for sen betaling fremsendes rykker med et gebyr på kr. 75.

Opkrævningspecifikation udsendes som indbetalingskort til forældre pr. mail.

Der er ved udmeldelse 3 måneders opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske ved at kontakte klasselærer og udfylde udmeldelsesformularen, som du kan finde her.

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Fordelingssekretariatet stiller en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge. Midlerne fordeles efter ansøgning og forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre ved skoleårets begyndelse. Frist for ansøgning er 15. september.

Fordelingsnøgle 2020-21 Skolepenge

Fordelingsnøgle 2020-21 SFO-betaling

 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 28. august 2020. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret 2020/21. Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december 2020, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra januar til juni måned 2021.

Ansøgning – skolepenge og SFO 2020-21

* Alle priser er inklusiv obligatorisk SFO til 500 kr/mdr