Informationsaften om kommende børnehaveklasse

TORSDAG 26. SEPTEMBER 2019 

Kl. 18.30 Rundvisning
Rundvisningen er rettet mod nye forældre, men alle er velkomne til at gå med rundt. 

Kl. 19.00 Pædagogisk indlæg og information ved skolens lærere
Denne introduktionsaften henvender sig især til forældre til børn, der skal begynde i børnehaveklassen i 2020. Det vil sige børn, der er født i 2014.  

Hvis I allerede er forældre på skolen og gerne vil vide noget mere om skolens pædagogik, er I også meget velkomne til at deltage. Det samme gælder forældre, som overvejer at vælge steinerskolen til deres barn, når det kommer  i børnehaveklassealderen samt forældre, som påtænker at flytte deres barn til steinerskolen fra en anden skole.

I uge 43, 44 og 45 afholder vi optagelsessamtaler som en del af skolens faste optagelsesprocedure. Disse optagelsessamtaler er nærmere beskrevet i det brev I modtager, når skriver jeres barn op til en plads på skolen.

Hvis I ikke allerede er skrevet op og ønsker en samtale, er I velkomne til at rette henvendelse til admin@byenssteinerskole.dk

Tilmelding ikke nødvendig. For yderligere information om arrangementet kontakt kontoret på mail: admin@byenssteinerskole.dk eller på telefon: 71 96 70 52

Byen Steinerskole, CPH International Waldorf School

Kalender

Skole nyhedsbreve

Vores værdier:

Børn er forskellige

Alle børn er forskellige, og derfor skal man i skolen undervise på en måde, der tilgodeser dette.

Karakter- og eksamensfri

Den vigtigste evaluering foregår i den daglige dialog mellem lærer og elev.

Håndværk og musik

En alsidig undervisning, hvor teoretiske, kunstneriske og praktiske fag er ligestillede.

Fællesskab

En Steinerskole er uddannelse til dannelse og fællesskab.