Du er her:

Priser og økonomi

Skolepenge

Indmeldelsesgebyr og forudbetalte skolepenge

Byens Steinerskole er en friskole, hvilket betyder, at det er et lovkrav, at der er forældrebetaling. Skolens Bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er den, der fastsætter beløbet på skolepengene. Skolepengene er også med til at dække den del af skolens udgifter, som ikke dækkes af statstilskud.per 1. januar 2021.

 

Skolepenge

Liste over skolepenge for skoleåret 2022/23

Bilag til prisliste 2022/23

Vi yder søskendemoderation, det vil sige at der betales fuld skolepenge for det første barn, mindre for det andet barn og tredje barn og ingen skolepengebetaling for efterfølgende børn.

Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m..

I forbindelse med betaling for fritidshjem og Klub betales der fuld pris for det første barn og mindre for de efterfølgende.

Betaling af indmeldelsesgebyr og forudbetalte skolepenge er en forudsætning for, at en elev kan begynde på skolen.

Indmeldelsesgebyr til skolen

Et indmeldelsesgebyr per familie betales når eleven er optaget på skolen.

Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Indmeldelsesgebyret refunderes ikke.

Forudbetalte skolepenge

Inden skolestart betales et beløb på 9.000,- som er forudbetalte skolepenge.

Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Ventelistegebyr

Der opkræves et administrationsgebyr for at blive optaget på venteliste. Gebyret opkræves online i forbindelse med opskrivningen.
Et årligt administrationsgebyr opkræves en gang årligt i februar for at blive på ventelisten. Beløbet opkræves af skolen ved fremsendelse af en faktura.

Det er opskriverens ansvar at ajourføre mailadresse og mobilnummer løbende. Vi anbefaler at opskrive til ventelisten i god tid, inden barnet skal begynde på skolen.

Læs om ansøgning til optagelse ved skoleskift eller til børnehaveklasse.

Støtteforening

Alle, der optages på skolen bliver automatisk medlem at støtteforeningen.

Medlemsskab af Støtteforeningen koster årligt på 250 kr, som opkræves sammen med skolepengene hver august.

Betalingsbetingelser

Betalingen opkræves d. 1. i hver måned gennem Betalings Service. Ved anden betalingsform end Betalings Service opkræves et administrationsgebyr. Vi opkræver betaling i 12 måneder. Ved for sen betaling fremsendes rykker med et gebyr på kr. 75.

Restancepolitik

Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolens administration med henblik på en betalingsaftale.

Ved manglende betaling pr. den 10. i måneden, hvor indbetaling skal finde sted den 1. i måneden, fremsendes rykker til betaling inden for 8 dage. Derefter fremsendes, pr. den 20. i måneden, 2. rykker med gebyr på. kr. 100,00 og betalingsfrist på 8 dage.

Såfremt betaling stadig ikke er fremkommet til skolen efter 2. rykker vil skolen tage kontakt til den ansvarlige restancehaver, for at sørge for at betaling sker.

I tilfælde, hvor restancen er 3 måneders betaling – og der ikke er truffet aftale med skolen om en evt. afdragsordning – vil betalingen blive inddrevet gennem skolens advokat.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev meddeles skriftligt til skolens kontor med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Dette gælder både skole og fritidshjem.

Ved udmeldelsen udfyldes udmeldelsesformularen, som du kan finde her.

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Fordelingssekretariatet stiller en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge. Midlerne fordeles efter ansøgning og forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre ved skoleårets begyndelse.

Fordelingsnøgle 2022-23 Skolepenge

Fordelingsnøgle 2022-23 Fritidshjem-betaling

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 4. september 2022. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret 2022/23. Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december 2022, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra januar til maj måned 2023 i alt 6 måneder.

Ansøgning – skolepenge og fritidshjem 2022-23