You are here:

Vores netværk

Netværk og samarbejdspartnere for Byens Steinerskole

Dansk Friskoleforening

Er en interesseorganisation for 337 frie grundskoler i hele landet med i alt cirka 45.000 elever. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. De frie grundskoler fungerer alle under friskoleloven.
Foreningen er også organisation for skolebestyrelsen og for forældrene.
Samtlige ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer er automatisk medlemmer af foreningen via skolen.

Steinerbladet

Er et blad for alle, der interesserer sig for pædagogiske spørgsmål og ønsker at vide mere om steinerpædagogik, om barndom og opvækst, og om kulturelle og aktuelle samfundsspørgsmål, som optager forældre og pædagoger. Gennem interviews, reportager og fagartikler giver tidsskriftet et indblik i steinerpædagogikkens bagrund, teori og praksis.

Steinerbladet udkommer i et oplag på 10.000 eksemplarer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og november.

Den Grønne Friskole

Har været vores legekammerat, sparringspartner og mentor, siden vi fik idéen om at grundlægge en steinerskole med en stærk bæredygtig og grøn profil. Vores mission, vision og værdier er langt hen ad vejen inspireret af denne visionære skole.

Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud i Danmark

Har som overordnet formål at fremme forståelsen for og udbredelsen af Rudolf Steiners pædagogiske impulser vedrørende barnets opdragelse 0 – 7 år.
Sammenslutningen er bindeled mellem de enkelte selvstændige dagtilbud som, gennem udveksling af tanker og ideer, har mulighed for at hjælpe hinanden og virke for forståelsen af Rudolf Steiners pædagogik og antroposofi.
Sammenslutningen er også bindeled til de personer, som ønsker at have kontakt med børnehavebevægelsen, men ikke selv står i et pædagogisk arbejde i en Rudolf Steiner-børnehave eller -vuggestue.

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

Danner rammen om det fælles arbejde for de danske Steinerskoler.

 

Internationale

International Waldorf School Hague

Vores tætte samarbejdspartner og søsterskole i Holland. De er, som os, endnu én af de få skoler, der tilbyder international Steiner Waldorf skole.

International Forum for Steiner Waldorf Education

Er et organ med lærere fra hele verden. IF er i samarbejde ECSWE, IASWECE – International Association for Steiner / Waldorf Early Childhood Education, Freunde der Erziehungskunst og den pædagogiske sektion i Goetheanum ansvarlige varemærkeregistreringen og for en konstant opdatering af “World List”, som viser alle godkendte Steiner Waldorfskoler, -børnehaver og vuggestuer samt  -seminarer.

ECSWE – European Council for Steiner Waldorf Education

En organisation, der varetager interesser for de europæiske Steiner Waldorf skoleforbund. Organisationen repræsenterer 174.000 elever, 121.000 familier, 16.400 lærere, 757 skoler, 1.290 børnehaver og 102 læreruddannelser i 26 medlemsorganisationer i 28 lande. ECSWE er en politisk organisation, der har kontor i Bruxelles.

 Freunde der Erziehungskunst

Freunde hjælper på forskellig vis Steiner Waldorf-uddannelser rundt om i verden. De arrangerer blandt andet WOW-DAY – “Waldorf One World Day” hvor unge mennesker fra hele verden hvert år arbejder frivilligt for at støtte andre skoleprojekter. Freunde har desuden et uddannelsesprogram for folk, der skal hjælpe i konfliktområder.

Goetheanum – Den pædagogiske sektion

Sektionen arbejder for og forsker i udviklingen af Steiner Waldorf pædagogik. De udsender to gange årligt Journal /Rundbrief om deres arbejde. De udgiver desuden bøger, hæfter pjecer mm, står for en lang række efteruddannelser og kurser og meget meget mere. Man kan på deres hjemmeside læse om krav til og nøgleegenskaber ved en Steiner Waldorf Skole.

Crossfields Institute

Er vores tætte samarbejdspartner når det gælder steinerpædagogisk efteruddannelse og organisationsudvikling. Crossfields Institute udbyder Steinerpædagogikum, der er obligatorisk efteruddannelse for alle lærere, der skal undervise på Steiner HF. Steinerpædagogikum giver merit til det almene pædagogikum, der er et krav for at undervise på ungdomsuddannelser i Danmark.

Uddannelsen er også åben for andre, der ønsker at fordybe sig i steinerpædagogikken og filosofien bag.