You are here:

UNICEF Rettighedsskole

At forbedre verden for børn er uløseligt forbundet med at forbedre skoler.
Rettighedsprogrammet fra UNICEF er en ” helhedstilgang” til undervisning i børns rettigheder, der indarbejder respekt for rettigheder i hele skolen på daglig basis.

Børnene støttes i at blive aktive deltagere i undervisningen og i skolens beslutningstagning. Skolen og lærerne støttes i at anerkende børn som rettighedsindehavere og i at realisere børns rettigheder i hele skolemiljøet.

Rejsen involverer børn, lærere, pædagoger, andet personale og forældre/omsorgspersoner, der arbejder sammen om at analysere, hvor rettighedsbevidste deres skole er i øjeblikket, og derefter i fællesskab tager skridt til at forbedre situationen.

Forskning har vist en betydelig effekt i en række forskellige skolesammenhænge: højere elevpræstationer, lavere fravær, højere niveauer af trivsel og engagement og forbedrede relationer mellem børn og voksne.

 

Respekt, engagement og ansvarsfølelse

Byens Steinerskole – Waldorf International School Copenghagen blev i 2021 officielt rettighedsskole under UNICEF Danmark. Det betyder at vi blandt andet har til opgave at understøtte børns viden om deres rettigheder herunder at sikre et kendskab til børnekonventionen.

Som rettighedsskole har vi et øget fokus på tryghed og trivsel, og arbejder hver dag aktivt på at være en skole, hvor der er rummelighed, respekt, engagement og ansvarsfølelse.

Erfaringer og undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.
Gennem dette arbejde ønsker vi at give børnene mulighed for at udvikle sig, så selvværdsfølelsen styrkes, og forståelsen af egne evner og muligheder øges.

Eleverne bliver taget med på råd, og de bliver hørt og taget alvorligt. Synes de for eksempel, at skolen er et trygt sted at være? Ved de, hvilke muligheder de har, hvis deres forældre skal skilles? Eller hvis deres mor eller far bliver alvorligt syg?

En UNICEF-Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FN’s Børnekonvention. Skolens værdier er baseret på glæde, trivsel, åbenhed og tillid. Centralt i dette arbejde står vores rettighedsråd.

 

Rettighedsrådet

På skolen arbejder et særligt Rettighedsråd, der består af børn og voksne, som kontinuerligt arbejder på at forbedre vilkårene for alle børn på skolen.
Rådet består af elever fra 3. til 9. klasse fra både den internationale og danske afdeling, to rettighedskoordinatorer (én fra den internationale og én fra den danske afdeling), en medarbejder fra Fritidshjemmet, en bestyrelsesrepræsentant samt en fra skolens ledelse.

 

Rettighedsuge

I uge 41 har hvert år på skolen en fælles temauge, hvor vi sætter fokus på børns rettigheder og børnekonventionen. Rettighedsugen er en fast del af programmet som rettighedsskole. Eleverne arbejder sammen om bestemte rettigheder, både i egne klasser, men også på tværs af årgangene. Ideen er, at man hvert år udvælger enkelte rettigheder fra børnekonventionen og arbejder i dybden med disse fra forskellige perspektiver. På denne måde kommer man i løbet af et skoleliv igennem mange af de rettigheder, man bør kende til.
Det er altid en kæmpe fornøjelse at se alle skolens elever arbejde intenst i denne særlige uge, og der bliver arbejdet med rettigheder på mange forskellige måder. Det fælles for alle klasser er, at de skal ende ud med et klassecharter, hvor det fremgår, hvordan klassen har arbejdet med og fremadrettet vil arbejde med de udvalgte rettigheder.
Når du besøger skolen, så find rettighedsvæggen og se mere om alle de gode indsatser og aktiviteter, der er faciliteret under rettighedsskoleprojektet.