You are here:

Bestyrelsen for Byens Steinerskole

Bestyrelsen arbejder tæt sammen med skoleledelsen og er dybt involverede i at skabe de bedste rammer for skolen og børnene. Bestyrelsen holder fælles møder ca. hver tredje uge.

Derudover deltager bestyrelsesmedlemmerne bl.a. i infomøder, forældremøder, arbejdsdage, møder med myndigheder, samarbejdspartnere og meget andet.

Har du har spørgsmål eller et specifikt emne, du ønsker at sætte på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, så skriv endelig.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er valgt på skolens generalforsamling den 29. april 2023:

  • Marie Holck Gregersen, Formand, Valgt blandt medlemmer af forældrekredsen
  • Sebastian Rottmair, Næstformand, Valgt blandt medlemmer af forældrekredsen
  • Lærke Johansson, Kasserer, Valgt blandt medlemmer af forældrekredsen
  • Julie Bruun, Valgt blandt medlemmer af skolekredsen
  • Nikhil Thakur, Valgt blandt medlemmer af skolekredsen
  • Krister Janver, Suppleant
  • Gustavus Murray, Suppleant

 

Bestyrelsen kan kontaktes på: bestyrelsen@byenssteinerskole.dk

Fra venstre: Sebastian, Lærke, Julie, Marie, Krister, Nikhil & Gustavus