You are here:

Steinerpædagogisk læreplan

Steinerskoler har mere end 100 års praktisk erfaring. Alle steinerskoler verden tager afsæt i de steinerpædagogiske principper og en fælles læreplan, der udvikles og formes lokalt og er et levende pædagogisk arbejdsredskab. 

I dette skema vises, hvilke fag og på hvilke klassetrin fagene introduceres i steiner-læreplanen. Til hvert fag er en kort beskrivelse af de hovedtemaer, der arbejdes med på det enkelte klasssetrin.


 

Læs mere om fagene og deres sammenhæng i Viden i sammenhæng og om de enkelte klassetrin i Trin for trin.

De enkelte fags indhold samt del- og slutmål kan læses i Undervisningsplaner.

Skolens IT-undervisning tager udgangspunkt i de undervisningsmål der er beskrevet i ‘Education for Media Literacy’ udgivet af European Council for Steiner Waldorf Education.

Derfor-valgte-vi-steinerskolen