You are here:

Fritidshjem

Fritidshjemmet er for børnehaveklassen, 1., 2., og 3. klasse, både de danske og internationale klasser.

Vi holder åbent på alle skoledage efter skoletid kl. 12.30 – 16.30. Fredag til kl. 16.00.

Fritidshjemmet tilbyder desuden Morgenpasning fra 7:30-8:30.

Morgenpasning skal tilmeldes separat på indmeldelsesblanketten. Pris for morgenpasning findes under Priser og økonomi.

Fritidshjemmet er børnenes fristed og fritid

Når skoledagen er omme, tager de voksne i fritidshjemmet imod børnene, og sammen skaber vi et fristed, hvor det er hyggeligt at være, og hvor en tryg og hjemlig atmosfære er med til at skabe glade og tilfredse børn med fællesskabsfølelse, fantasi og samarbejdsevne.

Vi lægger derfor vægt på, at de forskellige aktiviteter og ture er frivillige.  Børnene inddrages i dagens praktiske gøremål, der snakkes, hygges, læses, fortælles historier og spilles spil. Vi tilbyder grovmotoriske og finmotoriske aktiviteter, hvor børn kan få hjælp fra en voksen. Fordybelse i leg eller i en aktivitet hvor vi bruger hænder og kroppen til er noget vi lægger vægt på. . På bestemte dage vil det være muligt at lave bål, gå på tur eller lave træarbejde i værkstedet. Der er også plads  til fri leg og til at følge spontane idéer, inden for de rammer vi sætter.

Vores etiske principper
Etikken i vores pædagogik handler om at vi har en mellemmenneskelig grundkompetence, altså en evne til at omgås med andre mennesker på en etisk kvalificeret måde. Vi tager udgangspunkt i de fine principper som omsorg, anerkendelse, inklusion, næstekærlighed, respekt af andres autonomi, retfærdighed, nærvær, empati. Men vores etiske praksis stopper ikke med at reflektere over disse abstrakte begreber; vi skal øve os i at praktisere dem i de forskellige situationer vi oplever i vores dagligdag (der er for eksempel forskel mellem at anerkende et barn, en forælder eller en kollega). Vi skal bruge vores nære erfaringer som betinger at vi kan forstå andre mennesker og vores etiske principper. Etisk praksis er ikke bare evnen til at implementere højere idealnormer, men i dagligdagen at kunne navigere i konfliktende interesser, dilemmaer, prioriteringer og konstant skiftende vilkår.

Dagens rytme

Fra kl. 12.45 modtager fritidshjemspersonalet børnene efterhånden som klasserne får fri. Personalet står klar til at tage imod børnene, hilser på hver enkelt elev og fortæller børnene hvad dagens tilbud er. Herefter har alle børn mulighed for at vælge selv hvad de har lyst til at lave. Hvis det er udfordringer med at vælge hvad man vil bruge sin fritid, hjælper fritidshjemspersonale  med at finde sammen med barnet ud af det, måske finder ind i en leg eller en aktivitet.

Børn har forskellige behov, det kan være at efter en skoledag har man lyst til at slappe af og trække sig fra det store fællesskab for at få ro og for at tanke op, eller man har lyst til at lege lidt vildt med andre, da man har masser af energi.

Fritidshjemmet tilbyder nogle faste aktiviteter, som barnet kan opleve hver dag; herunder tegnebord, spille-café, læsehjørne og legeplads (ved siden af skolen i vores nabos skolegård). Vi laver også aktiviteter som passer i årstidens rytme; her er fokus på, at vi er opmærksom på og spejler naturens dynamikker. Vi arbejder med forskellige materialer som vi finder i naturen (blomster, grene, sten, osv.) og som vi, i forhold til Waldorfpædagogik, foretrækker (ud, bivoks, vandfarver, osv.).
Nogle aktiviteter tilbyder vi over flere uger, for at give mulighed for at fordybe sig og for at alle børn kan prøve det af. Tit udvikler sig en aktivitet også i en ny retning, fordi børn bruger deres fantasi; her understøtter vi børnenes syn, tilgang og processen.

Dagens aktiviteter for fritidshjemmet

  • 12.45-16.00: Fri leg, aktiviteter, ture
  • 13.45-14:15: Snacks (frugt, knækbrød, boller, smør, grøntsager)
  • 16.00-16.30: Fælles oprydning
  • 16.30 (fredage kl. 16.00): Fritidshjemmet lukker

 

Påklædning og legetøj

I Fritidshjemmet har jeres barn brug for: Regntøj og gummistøvler samt hjemmesko i garderoben. De skal have skiftetøj i tasken og altid have tøj med egnet til årstiden. Vi er ude hver dag i al slags vejr, og har man et barn, der elsker at lege med vand og mudder, er det en god idé, at have en ekstra flyverdragt/regntøj.

Det er vores erfaring, at det skaber de bedste muligheder for god fælles leg, hvis børnene lader deres private legetøj blive hjemme og i stedet bruger Fritidshjemmets legetøj. Det er derfor ikke tilladt at have eget legetøj med i Fritidshjemmet.​

Legeaftaler

Legeaftaler skal helst laves dagen før, og vi vil gerne have besked om det. Det gælder også for arrangementer som fællesfødselsdage.

Hente barn eller gå selv

Når I henter jeres barn, vil vi gerne hilse på jer hvis der er tid og mulighed for.. Samtidig beder vi jer også gøre afhentningen forholdsvist hurtig.

Vi vil gerne vide, om jeres børn bliver hentet eller selv skal gå hjem – og i så fald hvornår. Når der er ændringer, beder vi jer at meddele os det skriftligt, så vi undgår misforståelser. Det er også vigtigt for os at vide, når det er en anden end jer, der henter barnet.

Når vi har givet hånd, sagt farvel og tak for i dag, krydser barnet sig selv ud på afkrydsningslisterne, Vi beder jer voksne, der henter, om at tjekke efter at det er gjort rigtigt.

​Mobiltelefoner

​Hele skolens område er en mobilfri zone. Både for elever, forældre og ansatte; dog har vi i Fritidshjemmet en mobil, som vi bruger for at få akutte beskeder af jer.
Hvis det er nødvendigt at bruge jeres telefon, så henvises til området uden for skolegården og have, fx ved cykelparkeringen.

Fritidshjemmets mobiltelefon benyttes kun af personalet, og da vi helst vil bruge tiden sammen med børnene, beder vi alle om kun at ringe eller sende en sms, hvis det er af største vigtighed.

Ferie- og fridage

Der er pasningsordning 2 uger i skolesommerferien: Den sidste uge i juni og den første uge i august, fra kl. 8.30 – 16.00, hvis mindst 5 elever er skriftligt tilmeldt (der udsendes tilmeldingsblanket via Intra). Fritidshjemmet er lukket i alle andre ferier, samt den sidste dag før jule- og sommerferien.

​Se mere under Ferie og fridage

Forældremøder

Fritidshjemmets personale deltager ved et forældremøde i klasserne om året. Samarbejdet og kontakten med forældrene er en vigtig del af arbejdet i Fritidshjemmet.

Det er som regel altid muligt at få en snak med Fritidshjemmets personale, når barnet hentes. Dog er vores fokus på børnene, så hvis der ikke er nok tid når  du henter, så aftal gerne et møde med os. Det kan fx være, at vi afsætter tid dagen efter til en hurtig snak eller tid til et møde, hvor vi sætter os et roligt sted.
Du kan også kontakte os på Skoleintra.