Du er her:

Udmeldelse

Procedure

Inden et barn bliver meldt ud vil vi som skole gerne i dialog med familien. Processen er i høj grad baseret på et samarbejde mellem familien, klasselæreren og skolens ledelse. 

 

  • Forældrene inviteres til en samtale med klasselærer og ledelsen, hvor eventuelle udfordringer tales igennem og der lægges en fælles handlingsplan.

 

  • Forældre og evt. elev (afhænger af situation og elevens alder) inviteres til opfølgende møde med ledelsen og klasselærer. Status snakkes igennem – går det bedre? Hvad kan hhv. skole og eleven og deres familie gøre, for at vi når i mål?

 

  • Hvis status ikke bliver bedre inviteres forældrene til et møde med ledelsen, hvor situationen tales igennem og fremadrettet handlingsplan aftales sammen. Forældrene får at vide, at processen kan ende i en udmeldelse fra skolens hånd, hvis der ikke sker ændringer.

 

  • Sker de aftalte ændringer stadig ikke, er sidste mulighed, at eleven bliver udmeldt af skolen. Dette sker altid skriftligt og altid efter en samtale. Fristen for udmeldelse afhænger af sagens alvor.

Ovenstående fire trin er tænkt som et minimum. Der kan sagtens aftales flere møder, telefonsamtaler og lign. Processens længde aftales i de enkelte forløb. Hensigten er, at både ledelse og familie kan navigere i processen og at en evt. udmeldelse ikke kan komme som en overraskelse for den enkelte familie.  

Alle møderne i ovenstående model vil slutte med et skriftligt referat som både ledelsen og forældrene underskriver – på den måde har vi et fælles dokument om, hvad den fremadrettede plan er.

Udmeldelse af en elev meddeles skriftligt til skolens kontor med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Dette gælder både skole, fritidshjem og klub. Forudbetalte skolepenge (depositum) fungerer som betaling for de sidste tre måneder. Indmeldelsesgebyr til skolen tilbagebetales ikke.

Udmeldelse

Ønsker du at udmelde dit barn beder vi dig om at udfylde denne formular, samt at tale med barnets lærer.