You are here:

Pædagogik i Lærkelunden

Vores vision

Vi ønsker at Lærkelunden skal være en oase for børnene. Det gør vi gennem arbejdet med Rudolf Steiners impuls og børnesyn. Det betyder, at vi giver børnene en tryg og genkendelig hverdag, med rytme og ritualer.

Børnene spejler sig i os, derfor skal vi være efterligningsværdige voksne. Vi er altid i gang med praktiske gøremål. Alt dette foregår, mens vi altid har opmærksomheden rettet mod de enkelte børn og børnefællesskabet.

I barnets første syv leveår har sanseindtrykkene meget stor betydning for barnet. Vi er derfor bevidste om at give børnene mulighed for at suge en verden til sig af naturoplevelser og vores legetøj, indretning, farver, så vidt muligt, er fremstillet af naturmaterialer.

Vi er en Grøn børnehave og værne om respekten og begejstringen for naturen, som er med til at danne rammerne, for livet i børnehaven.


Grøn børnehave

Forbundenheden med naturen, glæden ved naturen og oplevelsen af naturens rytme og fænomener er afsættet for de oplevelser vi gerne vil give børnene i Lærkelunden. Vi arbejder med naturen gennem vores daglige praktiske mål, årstidsfesterne, ture til byens grønne parker, pasning og dyrkning af planter og bede. Herigennem sætter vi en ramme, der både rummer en respekt for og en glæde ved at være i og være en del af naturen.


Det rytmiske barn

I Steiner-pædagogikken ses barnets som et rytmisk væsen. Gennem faste rytmer, sange og ritualer bliver hverdagen genkendelig for barnet. Dette giver barnet tryghed og overskud. Barnet kan da bruge sin energi på at suge verden til sig. De kan dermed lege, deltage i hverdagens gøremål og aktiviteter, følge de voksne gennem eventyrfortælling, sanglege, måltider og opleve det at være en del af fællesskabet.


Det efterlignende barn

Centralt i Steiner-pædagogikken, ses det at barnet spejler sig i de voksne og efterligner os. Derfor bestræber vi os, som voksne, på at være efterligningsværdige i vores handlinger og praksis. Vi prioriterer den frie leg højt. Legen er et mål i sig selv og den skal have plads til at udfolde sig på børnenes egne præmisser. De voksne vil, mens børnene leger, være beskæftiget med dagligdags gøremål. Vi vil lægge vasketøj samme, skrælle gulerødder til dagens suppe, snitte i træ eller ordner bede. Vi vil i vores handlinger gøre forberedelser til den næste årstidsfest. Børnene vil ofte træde til og hjælpe og her vil hyggelige stunder i samarbejde børn og voksne og børn imellem opstå.


Det sansende barn

Barnet griber verden gennem sine sanser. Vi giver derfor børnene en hverdag der taler til deres sanser. Legetøjet er fremstillet af naturmaterialer. Børnene skal have oplevelser med at ælte dejen til bollerne vi spiser til eftermiddagsmad, hakke gulerødder til dagens suppe og samle kogler og kastanjer i parken til udsmykning i vindueskarmen. De oplever verden gennem deres krop. Barnet sanser stemningen og oplevelserne i rummet. Derfor er vi bevidst om at skabe en æstetisk og hyggelig børnehave. Børnehavedagen giver både plads til den fysiske udfoldelse og de højtidelige stunder, hvor vi i ro og opmærksomhed tænder et lys for, at høre et eventyr.


Årstidsfester

Årstidsfesterne er en hjørnesten i Steinerinstitutionerne. Ligesom vi har en dagsrytme og en ugerytme har vi også en årsrytme. I denne årsrytme er årstidsfesterne de milepæle vi gennem aktiviteter, sange, eventyr og stemninger i lunden – peger mod. Gennem årstidsfester arbejder vi med årets gang og naturen, dermed giver festerne en mulighed for at de grønne principper og Steiner-pædagogikken kan arbejdes sammen.

I Lærkelunden har vi følgende årstidsfester:

  • Høstfest/skolens høstfest (august) – forældre deltager
  • Michaelsfest (september/oktober)
  • Lanternefest (november) – forældre deltager
  • Advendtsspiral (december)
  • Julefest/skolens julebazzar (december)
  • Velkommen til det nye år (januar)
  • Fastelavn (februar)
  • Påskefest (marts/april)
  • Pinsefest (april)
  • Sommerfest /skolens sommerfest (juni) – forældre deltager

 

Dagens rytme i Lærkelunden

Kl. 9 – Dagen er i gang og børn er ankommet.
Kl. 9.15 – Oprydning, morgensang og fingerlege, garderobe.
Kl. 9.55 – Går vi på tur.
Kl. 10.30 – Ophold. Frugt og fri leg.
Kl. 11.30 – Sangleg, derefter hjemtur.
Kl. 11.50 – Eventyr og frokost.
Kl. 12.50 – Oprydning og fri leg.
Kl. 13-14.15 – Kunstnerisk gøren/Fri leg.
Kl. 14.15 – Frugt.

 

Lærerplan i Lærkelunden

For os er læreplanen et pædagogisk redskab som vi bruger på personaleplan. Læreplanen er tilgængelig og en kopi udleveres hvis dette ønskes.