Du er her:

Pædagogik i Lærkelunden

Vores vision

Vi ønsker at Lærkelunden skal være en oase for børnene. Det gør vi gennem arbejdet med Rudolf Steiners impuls og børnesyn. Det betyder, at vi giver børnene en tryg og genkendelig hverdag, med rytme og ritualer.

Børnene spejler sig i os, derfor skal vi være efterligningsværdige voksne. Vi er altid i gang med at reparere legetøj, sy dukker, ordne haven eller gøre mad klar. Alt dette foregår, mens vi altid har opmærksomheden rettet mod de enkelte børn og børnefællesskabet.

I barnets første syv leveår har sanseindtrykkene meget stor betydning for barnet. Vi er derfor bevidste om at give børnene mulighed for at suge en verden til sig af naturoplevelser og vores legetøj, indretning, farver, så vidt muligt, er fremstillet af naturmaterialer.

Vi er en Grøn børnehave og værne om respekten og begejstringen for naturen, som er med til at danne rammerne, for livet i børnehaven.


Grøn børnehave

Forbundenheden med naturen, glæden ved naturen og oplevelsen af naturens rytme og fænomener er afsættet for de oplevelser vi gerne vil give børnene i Lærkelunden. Vi arbejder med naturen gennem vores daglige praktiske mål, årstidsfesterne, ture til byens grønne parker, pasning og dyrkning af planter og bede. Herigennem sætter vi en ramme, der både rummer en respekt for og en glæde ved at være i og være en del af naturen.


Det rytmiske barn

I Steiner-pædagogikken ses barnets som et rytmisk væsen. Gennem faste rytmer, sange og ritualer bliver hverdagen genkendelig for barnet. Dette giver barnet tryghed og overskud. Barnet kan da bruge sin energi på at suge verden til sig. De kan dermed lege, deltage i hverdagens gøremål og aktiviteter, følge de voksne gennem eventyrfortælling, sanglege, måltider og opleve det at være en del af fællesskabet.


Det efterlignende barn

Centralt i Steiner-pædagogikken, ses det at barnet spejler sig i de voksne og efterligner os. Derfor bestræber vi os, som voksne, på at være efterligningsværdige i vores handlinger og praksis. Vi prioriterer den frie leg højt. Legen er et mål i sig selv og den skal have plads til at udfolde sig på børnenes egne præmisser. De voksne vil, mens børnene leger, være beskæftiget med dagligdags gøremål. Vi vil lægge vasketøj samme, skrælle gulerødder til dagens suppe, snitte i træ eller ordner bede. Vi vil i vores handlinger gøre forberedelser til den næste årstidsfest. Børnene vil ofte træde til og hjælpe og her vil hyggelige stunder i samarbejde børn og voksne og børn imellem opstå.


Det sansende barn

Barnet griber verden gennem sine sanser. Vi giver derfor børnene en hverdag der taler til deres sanser. Legetøjet er fremstillet af naturmaterialer. Børnene skal have oplevelser med at ælte dejen til bollerne vi spiser til eftermiddagsmad, hakke gulerødder til dagens suppe og samle kogler og kastanjer i parken til udsmykning i vindueskarmen. De oplever verden gennem deres krop. Barnet sanser stemningen og oplevelserne i rummet. Derfor er vi bevidst om at skabe en æstetisk og hyggelig børnehave. Børnehavedagen giver både plads til den fysiske udfoldelse og de højtidelige stunder, hvor vi i ro og opmærksomhed tænder et lys for, at høre et eventyr.


Årstidsfester

Årstidsfesterne er en hjørnesten i Steinerinstitutionerne. Ligesom vi har en dagsrytme og en ugerytme har vi også en årsrytme. I denne årsrytme er årstidsfesterne de milepæle vi gennem aktiviteter, sange, eventyr og stemninger i lunden – peger mod. Gennem årstidsfester arbejder vi med årets gang og naturen, dermed giver festerne en mulighed for at de grønne principper og Steiner-pædagogikken kan arbejdes sammen.

I Lærkelunden har vi følgende årstidsfester:

 • Høstfest/skolens høstfest (august) – forældre deltager
 • Michaelsfest (september/oktober)
 • Lanternefest (november) – forældre deltager
 • Advendtsspiral (december)
 • Julefest/skolens julebazzar (december)
 • Velkommen til det nye år (januar)
 • Fastelavn (februar)
 • Påskefest (marts/april)
 • Pinsefest (april)
 • Sommerfest /skolens sommerfest (juni) – forældre deltager

 

Dagens rytme i Lærkelunden

Stuerne er zoneopdelt med mulighed for

 • Stillehjørne m madras og bøger
 • Lege hjørne m rolleleg / dukker m.m.
 • Klodse/ larme hjørne
 • Tegnebord
 • Spillebord

 

Åbner kl. 7 en voksen + en fra skolen

Vi åbner fast i det ene rum med god stemning, ved et bord med lys og dug evt. en kop the. Vi opfordrer børnene til at tegne i deres tegnehæfter og el gå i gang med en  leg. Vi tager hensyn til individuelle farvel ritualer og lader os føre af barnet.

Børnene må meget gerne have en personlig bamse el.lign. med. Hvis der evt. er noget nyt legetøj el andet der er medbragt, kan det vises frem til morgensamlingen. Der skal være navn på og det er på eget ansvar.

 

Kl. 8 to voksne fordeler sig på stuerne.

Vejr og vind byder ind til ude el inden aktivitet frem til morgensamlingen. Flere børn modtages personligt og starter dagen roligt.

Et par børn er med til at lave for middagsmaden, som de efterfølgende serverer til morgensamlingen.

 

Kl. 9.15 alle børn skal være mødt ind og ellers individuelle aftaler – hvilket er helt OK.

 

Kl. 9.30 tre voksne i børnehaven

Morgensamling med alle børn, dog med afvigelser på ugens øvrige planer. vi synger, leger og andet rituelt, som er nogenlunde enslydende fra dag til dag.

Planlægger hvilke børn der skal være med i forskellige hjemmegrupper. Vi har en fast plan for en uge af gangen i et overskueligt børne system og spiser formiddagsmad.

 

Kl. 10 hjemmegruppe opgaver går i gang

Optakt til kommende årstidsfest. Forberede diverse opgaver til festerne evt en lanterne lygte (lanterne fest) – syltning (høst) – støbe (julebazar) osv.

A – dække frokost bord

B – førskolegruppen hjælper til med frokosten

C – leger på legepladsen – tilse planter – dyr osv.

D – sortere affald og organisere

 

kl 11.15 sangleg og toilet besøg

Vi laver en fælles sangleg imens børnene skiftes til at vaske hænder., og de yngste børn får skiftet ble. Når alle er færdige leger vi sangleg som optakt til at gå til frokost.

 

Kl. 11.30 frokost for alle i spiserummet og hviletid

Vegetarisk frokost tilberedt af Køkkenansvarlig. Vi vil opmærksomme på om alle børn bliver mætte og el sørge for et andet tilbud ex er der altid brød på bordet.

 • Vi sidder i tre grupper med faste pladser og voksen.
 • Vi synger en værsågod sang, hvor vi tbl.a ænder et stearinlys

De yngste børn forlader først måltidet og går til sovetid. Mellemgruppen har hviletid med eventyr. Og førskole børnene laver yoga og el med forvaltende eventyr.

Efter sove og hviletid leger vi på stuerne – arrangerer tilbud el går udenfor på legepladsen.

De ældste børn må gerne være alene på vores aflukkede legeplads med tilsyn fra voksne, som er på stuen.

 

Kl. 14 Eftermiddags mad

Vi spiser samlet lidt frugt og brød og afslutter med en historie. Vi synger vores værsgod sang og tænder lys.

 

Kl. 16.15 en voksen

Anden voksen læser og hygger med de sidset børn. Det er vigtigt at dagen lukker ned roligt og meditativt for at være klar til at gå hjem.

Plan og opdeling i tid er med forbehold for hvordan dagen ellers finder sin form. Hvis vi evt har ganske få børn – sol skinner og vi vil være ude hele dagen osv.

 

TURDAGE

Hver tirsdag er ude (lille tur) formiddag med frokost hjemme og evt. madpakke på legepladsen.

Hver torsdag er tur dag med madpakker. En gang om måneden kan turdagen evt. være i Hareskoven for de ældste el længere væk og gruppen vender først hjem kl. 14. I månederne op til skolestart vil vi hver torsdag lave en særskilt tur for førskolebørnene.

På turdage holder vi morgensamlingen på turen.