You are here:

Tilsyn

Tilsyn og den lovpligtige evaluering

Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. Den tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen.
Den tilsynsførende kan ikke overtage forældrekredsens tilsyn.

Den forældrevalgte tilsynsførende skal være certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at føre tilsyn med frie grundskoler.

På den årlige generalforsamling på Byens Steinerskole blev Annelise Dahlbæk valgt til at føre tilsynet.
Annelise Dahlbæk er certificeret til at føre tilsyn ved de frie grundskoler og skoler med engelsk som undervisningssprog. Læs mere på http://www.dahlbaek.dk.

Annelise Dahlbæk er derfor tilsynsførende for såvel den danske som den internationale afdeling.
Som fri grundskole er vi forpligtede til at offentliggøre den tilsynserklæring, som den tilsynsførende har skrevet til Undervisningsministeriets tilsynsportal.
Nedenfor kan du læse vores tilsynserklæringer.