You are here:

Grøn skole med have, høns og bier

Jordforbindelse par excellence!

Steinerskoler forbindes ofte med økologi og bæredygtighed, og det er ikke uden grund.
For en central del af Steiner-pædagogikken er at give børnene en forbindelse til naturen, så de får glæde og respekt for det skabte. Derfor fokuserer vi allerede fra børnehaven på årstiderne og på, hvordan omgivelserne og naturen forandrer sig hen over året.

Når børn kender og har et forhold til naturen og ved hvilken indvirkning, den har på os, bliver de både mere robuste, og får samtidig lyst til at passe på den.

Tilknytningen til naturen bliver fortsat understøttet op gennem skoletiden. Hele tiden med den hensigt at skabe sammenhæng for eleverne – mellem dem selv og deres omgivelser.

I Steinerskolernes læreplan er der i alle fag eksplicitte retningslinjer for det, vi kalder bæredygtig dannelse.

For os er bæredygtig dannelse ikke kun udvendige læremål. Det er et helhedsorienteret perspektiv, der inddrager naturvidenskab på lige fod med hjertets dannelse. Ved at forholde sig til relationen mellem sig selv og sine omgivelser, skaber vi empatiske unge mennesker, der forholder sig aktivt og åbent til deres omverden.

Læreplanens afsæt er holistisk hele vejen rundt; det betyder, at hjerne, hjerte og handling altid ligestilles.

Pædagogikken er desuden en del af et større fællesskab med andre impulser, der er også er inspireret af Steiner, deriblandt biodynamisk landbrug.

 

Bæredygtig dannelse i praksis

Bæredygtighed og forbundethed til naturen er integreret i undervisningen på alle klassetrin.

Vi følger naturens rytme i det daglige arbejde og gennem vores årstidsfester, der alle er åbne, og hvor vi inviterer lokalområdet indenfor.

Vi mener, at fag som naturvidenskab læres bedst i naturen. Derfor har vi skoledagene fyldt med:

  • Skolehave med fokus på anvendelsesorienteret og autentisk læring, hvor undervisningen tager afsæt i det konkrete; det, som kan sanses, opleves og erfares og bliver til begreber, abstraktioner og teori.
  • Naturoplevelser; gennem sanser, oplevelser og at være i naturen får børnene forståelse for naturens ressourcer. Børns nysgerrighed og interesse skal pirres i den virkelige verden.
  • Skoledyr: Høns, kaniner og bier er en vigtig del af hverdagen og undervisningen på Byens Steinerskole. Faste aktiviteter som foderrunder, rengøring og udmugning, respektfuld omgang med dyrene, se dyreunger vokse sig store, slynge honning, udruge kyllinger i rugemaskine og mange andre aktiviteter
  • Udeskole, hvor det faglige indhold bliver planlagt ud fra konkrete udfordringer i verden uden for skolen.
  • Skolekøkken med vegetarisk mad, fokus på gode råvarer og fællesspisning.
  • Landbrugspraktik på en biodynamisk gård. Praktikken indgår som en del af biologiundervisningen i 9. klasse.
  • Affaldssortering, kompostering, genbrug, kredsløb og bevidst valg af materialer

 

Havebrug og skolehave

Undervisning i havebrug giver børnene en forståelse af naturen og deres egen plads og rolle heri, idet deres viden opnås gennem praktiske erfaringer. De får vigtig viden om levende organismers livscyklus og den diversitet der er i vores natur.

Formålet med undervisningen i havebrug er, at børnene får åbnet deres sanser for naturen. De skal se og smage, føle og lugte naturen og de skal høre vindens susen i trætoppene. Mange børn, der vokser op i byen, har ikke denne mulighed i det daglige.

Derudover skal børnene have viden om miljø og bæredygtighed og om hvordan man kan bruge naturens ressourcer på en forsvarlig måde.

På Byens Steinerskole er havebrug en integreret del af undervisningen i alle fag og klasser. De yngste elever laver stiklinger, sår og planter blomster, vander og passer haven.

I de ældre klasser er havebrug et selvstændigt fag. Her graver eleverne bede, vender og forbedrer jorden, planter løg, passer og beskærer beplantningen.

Fra 3. klasse understøtter havebrug undervisningen i hovedfag. I 3. klasse er det i f.eks. i forbindelse med hjemstavnslæren om bondens arbejde, eleverne sår korn og bearbejder jorden med bondens håndredskaber. Også i byggeprojekter inddrages haven.

I 4. klasses biologiundervisning med zoologi og dyrekundskab og i 5. klasses botanik og historie, danner skolehaven ramme om undervisningen.

I den økologiske skolehave følger børnene årets gang. De forbereder jorden, sår frø, luger ukrudt, planter og passer planterne, så deres vækstbetingelser er optimale. Senere høster de afgrøder, samler frø og gør jorden og haven klar til vinteren. I vintermånederne tørres der urter, koges marmelade og æblemos. Der støbes bivokslys og laves fuglefoder. Frø bliver pakket og næste års arbejde forberedes. Der udarbejdes rotationsplaner og laves planteoversigter.

Læs mere i undervisningsplanerne for Havebrug og Natur og Teknologi