You are here:

Prøve-og karakterfri skolegang

De evalueringsmetoder, der anvendes i steinerskoler, skal være en integreret del af pædagogikken og en naturlig del af undervisningen.

Målet er at fremme elevernes indsigt i deres egen udvikling og at støtte dem i deres tro på deres egne evner og udviklingsmuligheder og derved stimulere læring og øge bevidstheden om faglige udfordringer.

Evalueringen bør også tage hensyn til de pædagogiske mål i læreplanen. Egenskaber, der ikke kan måles, skal værdsættes og synliggøres. Det kan f.eks. være kreativitet, kritisk tænkning, motivation, tålmodighed, nysgerrighed, humor, udholdenhed, loyalitet, entusiasme, empati, medfølelse, mod, æstetisk sans, forundring, spontanitet og ydmyghed. Der skal være åbenhed over for elevens individuelle signatur, som den kommer til udtryk i handlinger, adfærd og kreativitet. At lære af fejl i et sikkert miljø er en del af læringsprocessen. Samtidig er klare og realistiske forventninger til eleverne vigtige for deres motivation, og læringsaktiviteterne bør være præget af udfordring og drivkraft.

Det handler om at fremme læring og liv i klasseværelset, og dialogen med eleverne er den vigtigste daglige evalueringsarena. Elevernes deltagelse i evalueringen er afgørende for deres motivation og læring.

Da steinerskoler er karakterfri, lægges der vægt på god mundtlig og præcis skriftlig feedback..

Læs mere om, hvordan vi evaluerer på Byens Steinerskole under Evaluering

På friskoleforeningens hjemmeside kan du læse mere om prøvefrie skoler.

Derfor-valgte-vi-steinerskolen