You are here:

Mød bestyrelsen

Den formelle version

Byens steinerskole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i henhold til ‘Lov om friskoler og private grundskoler mv’ med hjemsted i Københavns Kommune. Skolen er oprettet den 02.10.2018.

Som selvejende institution har bestyrelsen det formelle og overordnede ansvar for ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter og lovgivningen i øvrigt.

Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 7. juni 2019 og lagt på hjemmesiden den 12. juni 2019.

Den jordnære version

 

Brug os – intet er for småt

 

Kom med i bestyrelsen

Vi har valg til forældrebestyrelsen en gang om året – på den årlige generalforsamling, der ligger i foråret. Bestyrelsen består a 5 medlemmer. Mindst 3 skal være forældre på skolen. Ønskesituationen er, at de 5 bestyrelsesmedlemmer er ligeligt fordelt mellem klasserne. Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.