En væsentlig del af undervisningen på en Steinerskole består af musiske og kunstneriske fag. Målet med pædagogikken er, at eleverne får en helhedsorienteret og alsidig undervisning, hvor de teoretiske, kunstneriske og håndværksmæssige øvelser er ligestillet.

Musik i skolen

Musik i Steinerskolen

Musik i skolen Hvordan udmøntes musikkens righoldighed og dens historiske udvikling i pædagogikken? Henrik Prahl, musiklærer, uddyber læreplanens gang gennem musikundervisningen på de forskellige alderstrin. Når man vil prøve at skitsere musiklivet  på en Steinerskole, er det vigtigt at se på, hvad det er for tendenser og strømninger, man er oppe imod. Musiklivet i dag…

Musisk-udøvelse-støtter-sociale-kompetencer-og-koncentrationsevne

Musisk udøvelse støtter sociale kompetencer og koncentrationsevne

Musisk udøvelse støtter sociale kompetencer og koncentrationsevne   Ved langtidsstudier af en gruppe børn i Berlins skoler viste det sig, at orkestersammenspil og instrumental udøvelse øger generelle kompetencer som forståelse og accept af andre børn samt koncentrationsevne. Professor i musikpædagogik Hans Günther Bastian foretog i 1990’erne en langtidsstudie over seks år af børn fra første…