Musik løfter og beriger mennesker

Musik løfter og beriger mennesker

Musik løfter og beriger mennesker I Rudolf Steinerskoler spiller musik en ganske særlig rolle, fordi vi kan lære så meget gennem musikken; at lytte, at følge andre, at øve os, at mærke og udtrykke stemninger og at bidrage til en fælles helhed. Når hjerneforskere og universitetets pædagoger formidler deres nyeste viden, så bruger de begreber…

Steinerskolens evalueringskultur

Steinerskolens evalueringskultur

Steinerskolens evalueringskultur Lovgivningen for friskoler kræver at skolerne anvender evalueringer både mht. den individuelle elev og skolen som helhed. Evalueringerne skal anvendes til at vurdere graden af målopnåelse og til at korrigere indsatsen individuelt og for hele skolen. Det kunne umiddelbart lyde skræmmende, fordi Steinerskolen som et af sine karakteristiske trak hæger om netop ikke…

Kunstundervisning og kulturudvikling

Kunstundervisning og kulturudvikling

Kunstundervisning og kulturudvikling Enver kulturperiode har sit specifikke kunstneriske udtryk. I Steinerskolen præsenteres eleverne for dette såvel gennem fortællinger og billeder, som igennem deres eget arbejde med forskellige formsprog. I denne artikel giver I denne artikel giver Jørgen Sadolin eksempler på de forskellige kulturperioders kunstneriske udtryk og skildrer den måde, hvorpå der i skoleforløbet arbejdes…

Efter skoletid

Efter skoletid

Efter skoletid Hvor går børnene hen når skoledagen slutter? Peder Kleis ønsker at den skolefritidsordning han er leder af, skal være et hjem for børnene, med alle dets muligheder for fantasi og leg, for sociale erfaringer og for tryghed. Midt på dagen, når skolen slutter for de tre yngste klasser, har børnene i timevis været…

rudolf steiner

Hvem var Rudolf Steiner?

Rudolf Steiner 1861-1925   Da Rudolf Steiner i 1919 skabte grundlaget for Waldorfskolen i Stuttgart, var han i vide kredse kendt for sin virksomhed på næsten alle samfundslivets områder, videnskabelige, kunstneriske og religiøse. Han havde deltaget i udgivelsen af Goethes naturvidenskabelige skrifter og havde udgivet adskillige bøger om åndsvidenskabelige emner, herunder “Frihedens filosofi“, “Hvordan når…