You are here:

Skoleskift

Der kan være mange forskellige grunde til at ønske et skoleskift; det kan være flytning eller hvis jeres barn ikke bliver udfordret nok på sin nuværende skole. Det kan også være, at barnet ikke trives i sin klasse. Uanset årsagen, så er det en stor beslutning, der kræver mange overvejelser.

Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere information om optagelse, kan I kontakte vores Elevkoordinator på optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk.

 

Optagelsesprocedure – i nænsomhed over for jeres barn

Vi har en omhyggelig optagelsesprocedure, fordi samarbejdet mellem skole og hjem er essentielt for det enkelte barn og klassefællesskabet.

Nænsomhed og ærlighed omkring jeres barn er i hele skoleforløbet en hjertesag for os.

Vi passer på børnene – også i optagelsesproceduren. Derfor beder vi Jer forældre om at vente med at inddrage jeres barn, indtil I bliver kaldt ind til en samtale med barnet.

 

Trin 1: Kontakt os om plads på dit barns årgang

Vi har enkelte ledige pladser i nogle af vores klasser. Skriv til optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk  for at få viden om, hvilke klasser er plads i.
Vi kan ikke garantere en plads til jeres barn, før vi har været igennem optagelsesproceduren.

Er der ikke plads på det pågældende klassetrin, anbefaler vi at I skriver barnet op på vores venteliste.

 

Trin 2: Rundvisning og pædagogisk introduktion

Det er vigtigt, at I som forældre har et godt kendskab til vores pædagogik og værdigrundlag. Vores erfaring er, at samklang omkring skolehverdagen er afgørende for børnenes trivsel.

Det er derfor vigtigt at I har været til ét af vores informationsmøder, hvor I udover en rundvisning på skolen også får en introduktion til undervisningformen, fagenes indhold og mål. I kan også få et indblik i fagene ved at se på vores undervisningsplaner her på hjemmesiden.

Vi afholder informationsmøder hver måned, hvor du kan få mere at vide om skolen og pædagogikken. Datoer og tilmelding finder du her.

Vi kan også anbefale at læse mere om pædagogikken. I finder bl.a. information i Steiner bladet – ekstranummer 2017.

 

Trin 3: Udfyld formularer

Næste skridt er, at udfylde og indhente oplysninger til de to skemaer nedenfor.

Skemaerne kommer til os digitalt, når I har udfyldt skemaerne og trykket sendt til sidst. I vil blive kontaktet når begge skemaer er udfyldt.

1. Vores barn – en forældrebeskrivelse ved skoleskift
I forældre bedes udfylde en forældrebeskrivelse af barnet. Link til online-formular.

Når I har udfyldt online-formularen får I tilsendt en kopi af jeres besvarelser.  Denne kopi skal I selv indsende til optagelsesudvalgte på ovenstående adresse.

2. Skoleudtalelse ved skoleskift til Byens Steinerskole
Vi har også brug for, at jeres barns nuværende skole tegner et billede af jeres barn.

Brug venligst denne vejledning til skoleudtalelsen.

Når I som forældre har modtaget en udtalelse fra den nuværende skole, skal udtalelsen sendes (sammen med forældrebeskrivelse) til optagelsesudvalget via e-mail.

 

Trin 4: Samtale

Hvis vi ser et potentielt match for jeres barn med den nuværende klasse, indkalder vi Jer forældre til en samtale. I udgangspunktet er samtalen uden barnet i 1.-4. klasse og med barnet i 5.-9. klasse.

Vi vægter en åben dialog, hvor skolen fortæller om klassen og dens dynamik. Her er også mulighed for gensidigt at afstemme forventninger. I dette forum er alle spørgsmål selvfølgelig velkomne.

 

Trin 5: Beslutning og opstart

Efter samtalen vurderer I og vi om dette er den rette skole for jeres barn. I modtager svar fra optagelsesudvalget.

Har begge parter takket ja, sender kontoret jer en indmeldelsesformular. Formularen skal være udfyldt og sendt til kontoret inden barnet kan starte på den ønskede dato. Startdato aftales med klasselæreren enten ved samtalen eller pr. mail efterfølgende.

For børn i 1.-4. klasse aftaler klasselæreren et møde med barnet inden skolestart, så de kan hilse på hinanden.

Der er en gensidig prøvetid på 2 skoleuger, der afrundes med en evaluerende samtale med forældre og klasselærer. Vi har god erfaring med, at det kun er os voksne, der kendskab til prøveperioden. For os er det vigtigt, at børnene ikke føler pres eller stres, som tanken om en prøveperiode kan være for nogen børn. Trivsel og ro er forudsætningen for en tryg og god overgang til det nye skoleliv. Her har relationen til de andre elever i klassen og relationen til lærerne en stor betydning.

 

Søskendefortrinsret

Vi bestræber os på at yde søskendefortrinsret. Dette betyder, at søskendebørn kommer forrest på en evt. venteliste til de klasser, man ønsker plads i.

Det kan forekomme, at der ikke kan tilbydes plads i alle ønskede klasser på én gang, så jeres andre børn må vente på ledig plads i de fuldt optagede klasser. Vi gør vores absolut bedste for at tilbyde hele løsninger til familier.

Bemærk, at søskendefortrinsret ikke betyder en garanti for optagelse. Alle, der søger ind på skolen følger samme optagelsesprocedure og det kan forekomme, at vi også i en søskendeflok ikke kan tilbyde plads til alle familiens søskende.

 

Spørgsmål

Ved tvivlsspørgsmål kan optagelsesudvalget kontaktes på optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk. Husk at oplyse barnets navn, alder, ønsket klassetrin og et telefonnummer I kan kontaktes på.