You are here:

MusikskolenSkolens musikliv

Vi har et helt unikt og sprudlende musikliv på skolen – både i og uden for skoletid. Det er vi rigtig stolte af!

Alle skolens elever spiller fra 1. til 9. klasse i et orkester: I 1. og 2. klasse er det et klasseorkester, 3. og 4. klasse spiller sammen i et mindre strygerorkester, 5. og 6. klasse spiller sammen i et lille symfoniorkester, og 7.-9. klasse spiller sammen i et stort symfoniorkester.
Alle orkestertimer er i skoletiden.
Alle klasser har desuden ugentlige kor- og musiktimer. Hertil synger hele skolen sammen hver morgen til den fælles samling efter hovedfagstimen.

De forskellige orkestre og kor optræder for forældre og andre interesserede til skolens julebasar samt til midsommerfesten.

Så musikken er en stor del af livet på skolen.

 

Obligatorisk instrumentalundervisning

For alle elever fra 2. til 9. klasse er det obligatorisk at gå til instrumentalundervisning, så den enkelte elev kan dygtiggøre sig til orkestertimerne og udvikle sin egen musikalitet på sit instrument.

Instrumentalundervisningen på Byens Steinerskoles administreres af Den Kreative Skole som står for al organisering og administration af instrumentalundervisning og musiske fritidsaktiviteter. Alle spørgsmål vedr. dette skal derfor rettes til Den Kreative Skole. Husk at læse betingelserne grundigt når I tilmelder jer.

Al instrumentalundervisning foregår på skolen, primært efter skoletid, men i nogle tilfælde også i løbet af skoledagen.

Vi anbefaler, at elever i 2. og 3. klasse vælger hold-instrumentalundervisning. Når undervisningen er socialt funderet, kan eleverne motivere hinanden. Er eleven glad for at spille solo, er det selvfølgelig også en mulighed. Der er en særlig tilmelding for hold- og soloundervisning for vores elever på Den Kreative Skoles hjemmeside.

For elever i 4.-9.klasse anbefaler vi at eleverne tilmelder sig til soloundervisning. Hvis nogle elever fortsat ønsker holdundervisning er det naturligvis også en mulighed. Tal med skolens musikkoordinator og eller instrumentallæreren, hvis dette er et ønske.

Elever i børnehaveklasse og 1.klasse skal ikke tilmeldes til instrumentalundervisning.​

 

Valg af instrument

​I slutningen af børnehaveklassen kommer skolens musiklærere på besøg i klassen og viser børnene de forskellige strygeinstrumenter: Violin, Bratsch og Cello. Hvert barn vælger i samråd med musiklæreren og jer forældre, hvilket instrument barnet skal spille på fra 1. klasse.

Ved skoleårets start i 1. klasse danner klassen et lille klasseorkester, som to gange om ugen får undervisning på deres strygeinstrumenter.

Eleven spiller på sit strygeinstrument indtil 4. klasse, hvor det bliver muligt enten at skifte til et andet instrument, der indgår i et symfoniorkester eller at fortsætte på det samme instrument. Dette valg sker i samarbejde med orkesterlæreren, elev og forældre.​​

Anskaffelse af musikinstrument 

Det forventes at familier anskaffer eller lejer instrumenter andet sted. Musiklærerne vil stå til rådighed med vejledning ved evt. nyanskaffelse.

Skolen har desværre ikke instrumenter til rådighed og det er derfor ikke muligt at leje musikinstrument af skolen.

 

Anden musikundervisning i fritiden

Udover de obligatoriske orkesterinstrumenter kan man i sin fritid også gå til en bred vifte af andre musikalske fritidsaktiviteter.

 

​Tilmelding

Link til direkte tilmelding:​

Holdundervisning for 2. og 3. klasse

Soloundervisning for 4. til 9. klasse

​Priser

Se priserne på Den Kreative Skoles hjemmeside