Du er her:

Skolens medarbejdere

Lærere

Martina
Klasselærer, børnehaveklassen

Martina Oliart

Læs mere

Jeg er uddannet klinisk diætist i 2010 og folkeskolelærer i  2017.  Jeg har selv gået på steinerskolen i Århus i 12 år og i steinerbørnehave i Skotland.  Jeg har undervist i folkeskolen, hvor jeg blandt andet har været klasselærer, lærer på ressourcecenter og faglærer i matematik, natur og teknologi, svømning, håndværk og design, billedkunst og musik.Jeg er oprindelig fra Spanien og taler derfor både spansk, engelsk og dansk.

Sarah
Klasselærer, børnehaveklassen

Sarah Christensen

Læs mere

Jeg er uddannet folkeskolelærer i 2020 med dansk, engelsk og historie som linjefag. Jeg har selv gået i Steinerskole fra børnehaveklasse -12. klasse i Vordingborg og på Michaelskolen i Herlev.  Jeg har undervisningserfaring gennem praktik og vikariater, hvor jeg blandt andet har undervist i 1., 5. og 7. klasser i børnestavning engelsk mv. Jeg har desuden været tilknyttet skolegruppen i en børnehave.

IMG_2864
Børnehaveklasseleder og leder af fritidshjemmet

Tina Hofbæk

Læs mere


Jeg er uddannet Cand. Scient i biologi fra Københavns Universitet og har arbejdet som assisterende zoolog i Givskud Zoo samt som skovprojekt medarbejder i Gentofte Kommune. Jeg har været med til at starte en skovbørnehave i Holte og har i 12 år været ansat som souschef/ pædagog i en integreret børneinstitution i Gentofte med fokus på friluftsliv.

Jeg er specielt interesseret i havedyrkning, håndens arbejde, æstetik, globale kulturfællesskaber og friluftsliv.

Sydney Viles
Klasselærer, internationale børnehaveklasse & 1. klasse

Sydney Viles

Læs mere

Jeg er kandidat i pædagogik og specialundervisning fra Bank Street College i New York City og har en CELTA-certificering til undervisning i engelsk.

Ud over 8 års erfaring med klasselæringsundervisning har jeg undervist i cirkus, teater, gymnastik og konfliktløsning med børn i alle aldre.

Jeg er opvokset i Oregon, USA og flyttede til København med min danske mand i 2019.

Klasselærer, 1. klasse

Mette Korsgaard

Læs mere

Jeg er uddannet folkeskolelærer og senere steinerlærer fra Sophia Seminariet. Jeg har undervist 8 år i folkeskolen og 10 år på en steinerskole som klasselærer, håndarbejdslærer, korleder og har haft ansvar for undervisning i folkedans og morgensang, skolens årstidsfester mm. Jeg har været en del af pædagogisk ledelse og har haft et stort fokus på at få en velfungerende SFO.

Jeg har desuden undervist på Sophia Seminariet.

Jeg spiller violin og klaver og drømmer om at kunne spille harmonika.

Jeg har selv gået på steinerskolen i Odense i 12 år.

Klasselærer, internationale 2. & 3. klasse

Elika Harton

Læs mere

Jeg er uddannet Cand.scient. soc. i Public Relations og en baggrund indenfor kommunikation, uddannet meritlærer med speciale i fremmedsprogsdidaktik og desuden uddannet psykoterapeut.
Jeg har mere end 15 års undervisningserfaring fra Rygaards Internationale Skole samt Zahles Seminarieskole, hvor jeg udover at være klasselærer har undervist i fag som dansk, engelsk, tysk og samfundsfag og har haft ansvar for internationalisering med fokus på FN og de 17 Verdensmål.

Jeg er selv opvokset i udlandet og har gået på internationale skoler i Tyskland og USA.

Jeg arbejder som frivillig på BørneTelefonen, og støtter gerne elever der har brug for at få lettet deres hjerte.

Jeg har to piger, der begge har gået på steinerskole.

Orlov

Heidi Søgaard

Læs mere

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Zahle i 2014

Undervisningserfaring fra 2008.

Blandt andet uddannet i håndværksfagene, og har især kompetencer inden for de fysiske/bevægelige fag samt udeliv.

Fra 2016 til 2019 lærer på en skole for børn med særlige behov og har der undervist i hele farvepaletten på nær fysik og kemi.

Rie
Klasselærer, 2. & 3. klasse

Rie Fridorf

Læs mere


Jeg har 20 års erfaring indenfor undervisning og pædagogik i Steinerskoler og børnehaver. Udover undervisning- og klasselærererfaring, har jeg særlig fokus på fællesskab og Årstidsfester, fx julebasar og sommerfest, sociale og kulturelle aktiviteter på tværs i skolen, både mellem klassetrin, lærere, bestyrelse og forældre. Herunder ansvar for lejrskole, ture, museumsbesøg, foredrag, mm.

Jeg brænder for bæredygtig livsstil i alle aspekter af undervisningen, udeliv, fra jord til bord, sund mad og sjov. Jeg spiller desuden violin og fløjte.
Jeg er uddannet på Sofia Seminariet (lærer), Audonicon (pædagog) og Marjatta (leder/specialpædagogik). Oprindelig uddannet cand.comm. i historie og kommunikation. Jeg er også uddannet og underviser i yoga.

Jeg har selv fire børn, hvoraf de to har gået i Steinerskole.

Klasselærer, 4. klasse

Anneli Laursen

Læs mere

Uddannet Cand. Hort. fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole og meritlærer
fra Zahle i 2008. Anneli har undervist 15 år i Folkeskolen og har i årenes løb undervist i de fleste fag, men hendes hjerte banker særligt for de naturvidenskabelige fag og for håndværk.

Joen
Klasselærer, 4. klasse

Joen Kaaber

Læs mere


Jeg er læreruddannet fra KP Campus Carlsberg, med linjefagene dansk, håndværk og design samt billedkunst. Siden min bachelor har jeg arbejdet som frivillig på Ungdoms Øen, hvor jeg har bygget værksteder, undervist elever fra Københavns folkeskoler og sørget for den daglige drift.
Min drøm er at se mine elever vokse med opgaven, og give dem mulighed for at bruge både hjertet, hånden og hovedet i det arbejde de lægger for dagen.

Jeg underviser også i håndværk i skolens klub og fritidshjem.

Profilbilde - Anders Berntsen
5.-6. klasselærer

Anders Berntsen

Læs mere

Jeg er uddannet steinerlærer ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo og har en mastergrad i uddannelse og international udvikling fra UCL (IOE) i London.
Jeg har tidligere været klasselærer på Steinerskolen i Kristiansand, i Norge, og har også arbejdet som engelsklærer i Etiopien.
Jeg flyttede til Danmark i 2019 efter at have boet og arbejdet syv år i Latinamerika, hvor jeg blandt andet har arbejdet som general manager for den brasilianske organisation Campo i Rio de Janeiro, som blandt andet arbejder med børnehaver og efterskole-ydelser til børn i lavindkomstområder.
Jeg kommer oprindelig fra Norge.

Image LVervloet
Eurytmi og tysklærer

Lidwien Vervloet

Læs mere


Jeg er uddannet eurytmist i Berlin og i Holland. Jeg kom til Danmark i 2015, hvor jeg afsluttede min uddannelse som MSc i Miljøteknologi på DTU og arbejdede derefter nogle år i miljøbranchen.

Mit hjerte banker for arbejdet med det sproglige, det musikalske og det formlige i mennesket og i verden igennem eurytmien. Jeg har en stor interesse i antroposofisk arbejde og fordybelse i menneskekundskab.

Jeg har desuden selv gået på steinerskole i Holland i 12 år.

Musik- & håndarbejdslærer

Charlotte Lundström

Læs mere

Jeg har en musikpædagogisk diplomeksamen fra det Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, med en antroposofisk musikalsk efteruddannelse og en uddannelse i børnekor fra Dansk Børnekorsakademi.

Jeg har 24 års erfaring med steinerpædagogiken og har undervist i alt fra sang og bevægelse i de små klasser til instrumentalundervisning i tværfløjte fra begynder- til videregående niveau.

Desuden har jeg i mere end 12 undervist i håndarbejde på alle klassetrin.
Jeg har selv gået på steinerskole ligesom mine 4 børn.

Køkken, fritidshjem og klub

Køkkenansvarlig

Ann-Katrine Versterre

Læs mere

Jeg har en professionsbachelor i ernæring og sundhed og har inden da studeret 3 år til lærer på Den frie Læreskole i Ollerup på Fyn.

Økologi, biodynamiske råvarer og fokus på madspild er nøgleværdier for mig, og jeg sætter en ære i at arbejde med måltidets sensoriske udtryk samt at formidle dette til både til børn og voksne.

Jeg spiller desuden folkemusik.

Jeg har selv gået på Rudolf Steiner Skole i 12 år og min to børn + bonus søn går alle  på Steinerskole.

Vitus
Medhjælper

Vitus Hemmingsen

Læs mere

Tekst kommer snart

IMG-2373
Støttelærer og medhjælper fritidshjemmet

Anna Exner

Læs mere

Jeg er lærerstuderende med linjefag i specialpædagogik og dansk i ind- og udskolingen. På skolen fungerer jeg som støttelærer og er desuden ansat i fritidshjemmet. Jeg vikarierer også i skolen i det omfang det kan passe med studierne. Jeg har været på skolen siden den startede i 2019 og kender derfor alle på skolen.

Medhjælper

Astrid Hemmingsen

Læs mere

Tekst kommer snart

rosie
International medhjælper

Rosie Swift

Læs mere

Rosie er tidligere paramediciner og har undervist i faget i syv år. Hun er igang med en international læreruddannelse og arbejder i SFO’en to dage om ugen. Rosie holder af at arbejde med træ og lave kreative projekter, samt at passe dyrene.

Hun er vokset op i England og flyttede til Danmark i 2016. Hun taler både dansk og engelsk.

Administration og ledelse

IMG_2794
Skolesekretær

Zainab Khairoun

Læs mere

Har mange års erfaring som friskolesekretær.

Afdelingsleder, WISC

Elika Harton

Læs mere

Afdelingsleder for skolens internationale afdeling Waldorf International School Copenhagen (WISC). Jeg er uddannet Cand.scient. soc. i Public Relations og en baggrund indenfor kommunikation, uddannet meritlærer med speciale i fremmedsprogsdidaktik og desuden uddannet psykoterapeut.
Jeg har mere end 15 års erfaring fra internationale skoler i København. Jeg er selv opvokset i udlandet og har gået på internationale skoler i Tyskland og USA.

Jeg er desuden klasselærer i WISC.

Administrativ leder

Stine Guldmann

Læs mere

Jeg startede på skolen i april 2020 som administrativ leder. Mine arbejdsområder dækker hele skolen, primært med udgangspunkt i administration, personale, økonomi, kommunikation, drift og strategisk ledelse. Jeg er uddannet Cand. Merc. Int., International Business Administration med japansk og erhvervscoach.

Jeg udgør sammen med Frederikke den øverste ledelse på skolen.

Frederikke_ portræt_horisontal#2
Konstitueret skoleleder

Frederikke Larsson

Læs mere

Konstitueret skoleleder siden februar 2020. Mine arbejdsområder er faglig og pædagogisk skoleudvikling, personale, kommunikation, skolens netværk og kontakt med forældre.
Cand.mag. i Visuel kultur og æstetisk tænkning, arkitekt og uddannet steinerlærer.
Medinitiativtager og medstifter af Byens Steinerskole. Har siden 2016 været medlem af bestyrelsen i European Council og Steiner Waldorf Education.

Sammen med Stine udgør jeg skolens øverste ledelse.