You are here:

Nu sker det - Byens Steinerskole tager form!

Hold da op! Kan der virkelig stå en skole her om 4 måneder?  Når man i disse dage går ud på Otto Busses Vej 49, er der ikke meget, der tyder på, at der den 15. august står en færdig skole med 180 glade børn og 16 engagerede lærere og pædagoger.
De gamle pavilloner står endnu på grunden, og træbarakkerne ser stadig lidt faldefærdige ud.
Så er det overhovedet muligt, at skolen kan stå klar til august? Svaret er: Ja! Det er det.
Her fortæller vi hvordan – og lidt om planerne for området.

 

Hvornår skal der ske noget?

Arkitekter og ingeniører er nu ved at have sat streger nok til, at vi for alvor kan gå i gang.

Efter påske fjerner Cramo Adapteo de nuværende pavilloner, så der kan blive plads til vores splinternye pavilloner, der er specialindrettet til skolebrug. Derefter går vi i gang med det forberedende jordarbejde og trækker vand, el og afløb samt klargør til skolegården.

De nye skolepavilloner står lige nu på et lager i Greve, og i begyndelsen af juni bliver de fragtet ind på Otto Busses Vej.

Det tager kun en lille uges tid for kranerne at løfte pavillonerne på plads og montere dem. Og så har vi klasselokaler, værksteder, SFO-lokaler, administrationsbygning, mødelokaler og lærerværelse klar til brug.

Vi forventer, at det meste af sommeren går med at gøre udearealerne færdige med festplads, sandmiljø, “sanseområde”, boldområde, små “skove” og højbede med træer, buske mv.

Pavillonerne bliver placeret så de danner en V-form rundt om skolegården, der åbner op mod de aktiviteter, vi skal være en del i træbarakkerne.

Cykelparkering vil være lige uden for grunden. Et begrænset antal parkeringspladser til biler er på den store p-plads syd for skolen.

 

Hvorfor lejer I pavilloner i stedet for at bygge en rigtig skole?

Som nystartet friskole, er der er mange fordele ved at leje både grund og pavilloner. Blandt andet skal vi ikke have penge op ad lommen før skolen begynder, men der er også en række andre fordele:

  • Som ny skole er det svært at forudsige pladsbehov. Ved at leje modulerne, kan vi forandre modulerne så lokaler passer præcis til det, vi har brug for
  • Indretning, placering og lejeperioden er relativ fleksibel
  • Alle bygningsreglementets regler for klasserum og kontorer er overholdt og gør vejen fra byggesagsbehandling til ibrugtagning hurtigere.
  • Vi har mulighed for at finjustere og tilføje egne løsninger både indvendig og udvendig
  • Som nystartet friskole har vi ingen egenkapital og kan derfor ikke købe eller foretage større investeringer. Med denne lejeløsning har vi faste priser og ingen overraskelser.
  • Mulighed for at tilføje de fællesfaciliteter, vi har brug for, såsom køkken, kreative rum, personalerum, kontor o.l.
  • Vi kan hurtigt og enkelt udvide efter behov, når skolen vokser.

Vi håber på og regner med, at vi om 4-5 år kan opføre vores egne skolebygninger med en arkitektur og i materialer, der understøtter vores pædagogik og grønne værdier.

 

Hvem er de nærmeste naboer?

Vores nabo mod nord er Oehlenschlægersgade skole, der har opført en midlertidig skole, mens de renoverer deres skole på Oehlenschlægersgade. De kommer til at være på området indtil ca. 2022.

Mod vest ligger de gamle  bevaringsværdige træbarakker. Her etablerer vores tætte samarbejdspartnere og naboer et unikt miljø med et væld af økologiske og bæredygtige aktiviteter. Et miljø af kreativt liv, sundhed og fællesskab, der har i sinde at sætte det grønne på dagsordenen. Der bliver handel, café, spisesteder, dyrkning og udveksling af grøn viden.

Renoveringen af barakkerne går i gang efter påske. Til efteråret vil tre barakker stå klar med gårdbutik, cafe og spisehus.

Byens Steinerskole lejer den ene af de renoverede træbarakker, hvor der er køkken og fællesspisning for børnene.

Der kommer desuden en mega kompostkværn, planteskole og havebrug i højbede.

De øvrige træbarakker åbner trinvis for aktiviteterne i løbet af de kommende år. Skolehaven kommer efter planen til at være nord for træbarakkerne. Dét glæder vi os meget til!

Syd for træbarakkerne bliver der i 2019 opført ungdomsboliger. Vi deler vores køkkenfaciliteter med de unge mennesker; vi bruger stedet i dagtimerne og de unge mennesker kan bruge det om aftenen.

Metrobyen på nabogrunden syd for skolen forventes at være væk om ca 1 år fra nu. Her er der planer om et rekreativt grønt område med mulighed for byhaver og plads til bevægelse, der inviterer lokalområdet ind til at være med.

 

Hvad skal der – i korte træk – ske på området?

Otto Busses vej er byens bedste hemmelighed. En oase med 1,6 hektar vild og unik natur tæt på byens centrum, mellem Ingerslevsgade, Dybbølsbro, Vasbygade og Enghavevej.

Området bliver kaldt Godsbanearealet eller Lille Vesterbro i folkemunde.

Nu er der en ny identitet for området på vej og Københavns kommunes planer om at udvikle området går i gang allerede i 2020.

Byens Steinerskole ligger i det mest beplantede område på Otto Busses Vej. Grønne arealer dominerer og ligger helt tæt på bygningerne. Især omkring træbarakkerne, der er vores nabo, giver græsarealerne og den vilde selvsåede natur et indtryk af, at bygningerne står midt i det grønne.

Ifølge Københavns Kommune begynder udviklingen i den sydlige del, syd for Cityringens rangerområde, i 2020. Udviklingen af den nordlige del, omkring Otto Busses Vej, har lidt længere udsigter, fordi DSB først i 2025 rykker deres centralværksted ud fra området.

Banedanmark har i november og december renoveret tunnelen fra Enghavevej til Otto Busses vej, så der er kommet ny belysning og belægning. Der er desuden etableret en stor parkeringsplads syd for skolen.

 

FAQ om skolen

Har I plads til at udvide skolen, når der kommer flere børn?

Ja! Vi har dels en overkapacitet af klassselokaler når vi begynder til august, dels har vi aftaler og dialog med DSB og vores pavillonleverandør om planerne for udvidelse.

 

Har I andre muligheder, hvis skolen ikke står klar til august?

Ja! Vi har nogle lokaler på Frederiksberg i baghånden. Lokalerne er godkendte til børn og undervisning og ligger meget centralt. Men vi regner 100% med at være klar til 15. august.

 

Bliver der SFO i klasselokalerne?

Vi har planlagt SFO i nogle af de lokaler vi har i overskud. Når skolen bliver større til næste år, planlægger vi at bruge andre lejede lokaler på og uden for grunden.

 

Hvad med de slidte træbarakker og sikkerhed?

Når træbarakkerne renoveres samtidig med, at der er undervisning og elever, er der stort fokus på sikkerheden for børn og voksne. De barakker, der ikke er i brug lukkes forsvarligt af, så alle kan færdes sikkert på området.

 

Kommer der værksteder?

Vi har et træværksted og et maleværksted i vores “værkstedspavillon”. Smedeværkstedet bliver under et halvtag i gården.