Børns-relationer

Børns relationer

Børns relationer Per Schultz Jørgensen er forsker og psykolog ved Danmarks Pædagogiske Institut. Han var første foredragsholder på den konference, Børns Vilkår afholdt i december sidste år (2004, red). Han gav nemlig hele den kulturelle og psykologiske forståelsesramme, som resten af konferencen byggede på. Han talte om børns relationer i en tid med kulturelt opbrud.…