Når der er Norden over det hele

Når der er Norden over det hele

Når der er Norden over det hele –Et indblik i den horisontale læreplan i en 5. klasse Hvad betyder det egentlig at arbejde med sammenhæng i undervisningen? At give eleverne mulighed for fordybelse? At arbejde kunstnerisk, bogligt og håndværksmæssigt med fagene? Dét giver en klasselærer i 5. klasse her et eksempel på. For mig indfanger…

Farvekridt i hovedfagstimen

Hvad er hovedfag?

Hovedfag Den lange hovedfagstime ved skoledagens begyndelse er et særkende for Steinerskolen. At disse timer også hænger sammen i perioder på 2–5 uger med samme faglige tema, bidrager yderligere til at styrke det kontinuerlige, samlende i undervisningen.   Skoledagen på en Steinerskole begynder hver dag med en hovedfagstime på 90–120 minutter som dagens første time.…