Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2019   Generalforsamling i Støtteforeningen Valg af dirigent: Morten Øyen Jensen (MØJ) Valg af referent: Kirstine Kuntz (KK) Årsberetning og godkendelse af årsberetningen (MØJ) Morten giver en kort beskrivelse af opstarten af foreningen og det sidste års arbejde. Fremlæggelse af regnskab for 2018 Regnskabet har været tilgængelig på skolens hjemmeside. Regnskabet bliver…

Steinerskolens evalueringskultur

Steinerskolens evalueringskultur

Steinerskolens evalueringskultur Lovgivningen for friskoler kræver at skolerne anvender evalueringer både mht. den individuelle elev og skolen som helhed. Evalueringerne skal anvendes til at vurdere graden af målopnåelse og til at korrigere indsatsen individuelt og for hele skolen. Det kunne umiddelbart lyde skræmmende, fordi Steinerskolen som et af sine karakteristiske trak hæger om netop ikke…

Kunstundervisning og kulturudvikling

Kunstundervisning og kulturudvikling

Kunstundervisning og kulturudvikling Enver kulturperiode har sit specifikke kunstneriske udtryk. I Steinerskolen præsenteres eleverne for dette såvel gennem fortællinger og billeder, som igennem deres eget arbejde med forskellige formsprog. I denne artikel giver I denne artikel giver Jørgen Sadolin eksempler på de forskellige kulturperioders kunstneriske udtryk og skildrer den måde, hvorpå der i skoleforløbet arbejdes…

Engelskundervisningen i overskolen

Engelskundervisningen i overskolen

Engelskundervisningen i overskolen Hanne Winterberg, engelsklærer i overskolen, giver eksempler på hvordan de ting der er anlagt i under- og mellemskolens sprogundervisning, i overskolen udfoldes i takt med det unge menneskes bevidsthedsudvikling. “What’s the use of learning English?“ Stiller man dette spørgsmål til en 9-klasseselev, får man pragmatiske svar som “Det er godt at kunne…

Byens Steinerskoles læreplan

Rudolf Steinerskolens læreplan – en skitse

Rudolf Steiner-skolens læreplan – en skitse   Det træ undervisningens frugter skal modnes på, er læreplanen. Den bygger på barnets udvikling gennem de 12 skoleår og skal forstås som en stadig udfordring for læreren til fordybelse og udvikling. Jan Thiesen, klasselærer og overskolelærer, skitserer her læreplanens indhold på de forskellige klassetrin. Der øves højtlæsning i 2.…

læsefærdighed

Hvad gør Steinerskolen med læsefærdigheden?

Læsefærdighed Børns læsefærdighed er et aktuelt emne. Hvornår og hvordan kan læseundervisningen gribes an så den tager hensyn til barnets udviklingsbehov? I den pædagogiske debat er skolebørns – og for den sags skyld mange voksnes – (manglende) læsefærdighed et meget påtrængende spørgsmål lige nu. Hvordan bliver vi en befolkning af gode læsere? Tendensen går mange…

Det skabende nu i musikken

Det skabende nu i musikken

Det skabende nu i musikken I musikken kaldes der på de skabende kræfter på en anden måde end i billedkunst og skulptur, siger Jørn Bendixen, musik- og klasselærer. Han giver sit bud på hvad der er musikkens væsen og dens betydning som almendannende fag.   “Livet leves forlæns, men forstås baglæns!“ Alle kender denne sætning,…

Når der er Norden over det hele

Når der er Norden over det hele

Når der er Norden over det hele –Et indblik i den horisontale læreplan i en 5. klasse Hvad betyder det egentlig at arbejde med sammenhæng i undervisningen? At give eleverne mulighed for fordybelse? At arbejde kunstnerisk, bogligt og håndværksmæssigt med fagene? Dét giver en klasselærer i 5. klasse her et eksempel på. For mig indfanger…

Læreren bestemmer det hele!?hånden i vejret

Læreren bestemmer det hele!?

Læreren bestemmer det hele!? I en bikube hjælper alle dronningen og hinanden, fordi de ved, at dronningen kender den rigtige vej. Og kun gennem samarbejde, kan alle trives og kuben bestå. Sådan er det ikke, når eleverne mødes for første gang og skal til at gå i skole. Men sådan bliver det efter nogle år, hvis…