Danningsperspektivet i Steinerskolens læreplaner

Danningsperspektivet i Steinerskolens læreplaner

Danningsperspektivet i Steinerskolens læreplaner   I Steinerskolens læreplaner er danningsperspektivet fremtredende. Elevenes utbytte – selve læringen – er knyttet til den betydning undervisningen kan få for elevenes utvikling og vekst. Kunnskap er ikke bare et mål i seg selv, men et «transformativt verktøy».   Steinerskolen og danning Konteksten for den første Waldorfskolen var mellomkrigstidens Europa.…