Kunnskap i sammenheng

Kundskab i sammenhæng

Kunnskap i sammenheng Hvorfor skal barna gå 13 år på Steinerskolen, er det ikke nok at de får en lykkelig barndom? Et av Steinerskolens hovedmål er å støtte utviklingen av helhetlige mennesker. Det vil blant annet si at vi ønsker at de unge skal forlate skolen som selvstendige, initiativrike mennesker som er forberedt til å…

to piger leger på grasplæne

Fortælling og empati

Fortelling og empati   Muntlig fortellestoff, fritt formidlet fra lærer til klassefellesskapet av elever, står sentralt i daglig steinerpedagogisk praksis i barnetrinnet. “Come rain, come shine”, come kunnskapsløft og nasjonale prøver: Alt har vikeplikt for Odyssevs og Rama, for Askeladden og Sidsel Sidserk, for dronning Ragnhild og Lots hustru og for det gamle eiketreet som…

Danningsperspektivet i Steinerskolens læreplaner

Danningsperspektivet i Steinerskolens læreplaner

Danningsperspektivet i Steinerskolens læreplaner   I Steinerskolens læreplaner er danningsperspektivet fremtredende. Elevenes utbytte – selve læringen – er knyttet til den betydning undervisningen kan få for elevenes utvikling og vekst. Kunnskap er ikke bare et mål i seg selv, men et «transformativt verktøy».   Steinerskolen og danning Konteksten for den første Waldorfskolen var mellomkrigstidens Europa.…