gammelt foto af et lille orkester på Vidar Skolen scene

En hilsen fra en gammel elev

En hilsen fra en gammel elev   “Hvorfor sagde du din gode stilling op for at gå på seminariet og blive lærer på Vidarskolen?” Vi havde mødt hinanden i toget på vej til Firenze, Ove Frankel med 12. klasse og vi med eurytmiskolens elever, og mit nærgående spørgsmål fik et prompte svar: “Jo, jeg havde…

Fordybelse som arbejdsform

Fordybelse som arbejdsform

Fordybelse som arbejdsform   Steinerskolen søger at formidle indsigt, som hjælper eleverne til at forstå forholdet mellem del og helhed, mellem vigtigt og ligegyldigt. Mængden af information, barnet modtager, er så omfattende, at enhver pædagogik må begynde ved erkendelsen af, at dét at kunne se rammerne for information og kundskab må være en grundlæggende kompetence. Således…

Levende formidling

Levende formidling

Levende formidling   Tilpasset læring sker på flere niveauer. Lærestoffet skal bl.a. imødekomme behov, som eleverne har på forskellige alderstrin. Og den viden, de tilegner sig, skal understøtte deres personlige udvikling. Steinerskolen lægger vægt på, at barnets modning ikke forceres med for eksempel pensumkrav, som skal nås.   Læreren fremlægger pensum mundtligt og har øjenkontakt…