Steinerskolens evalueringskultur

Steinerskolens evalueringskultur

Steinerskolens evalueringskultur Lovgivningen for friskoler kræver at skolerne anvender evalueringer både mht. den individuelle elev og skolen som helhed. Evalueringerne skal anvendes til at vurdere graden af målopnåelse og til at korrigere indsatsen individuelt og for hele skolen. Det kunne umiddelbart lyde skræmmende, fordi Steinerskolen som et af sine karakteristiske trak hæger om netop ikke…

Om kunst- og håndværksundervisningens betydning i steinerpædagogikken

Om kunst- og håndværksundervisningens betydning

Om kunst- og håndværksundervisningens betydning i steinerpædagogikken Som modvægt mod de mere intellektuelt prægede fag er de kreative fag, kunst og håndværk af uvurderlig betydning. I det følgende indlæg redegør Christoph Erbsmehl, kunst-, sløjd- og specialklasselærer samt kunstterapeut, for hvilke kræfter der arbejdes med i kunst- og håndværksfagene, og deres betydning for menneskets udvikling. Inden…

Om en fuldfed skoletid

Om en fuldfed skoletid

Om en fuldfed skoletid Kgl. Kapelmusica. Rudolf Steiner-Skolen Kvistgård, Steinerskolen i Allerød, samt Vidarskolen. 40 år. Den dag, Anne Lindeskov forlod Vidarskolen og trådte ind på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, var det et skridt ind i et meget anderledes læringsmiljø. Væk var det trygge, nærværende og inkluderende skoleliv. – Jeg kan huske, at jeg var chokeret,…

Om det forkerte som godt kan være rigtigt

Om det forkerte som godt kan være rigtigt

Om det forkerte som godt kan være rigtigt   Designer, Anne Black aps, Rudolf Steiner-Skolen, Odense 40 år Når designer Anne Black tænker tilbage på sin skolegang er “tryghed” det første ord, hun kommer på. Men skoletidens tryghed danner blot grundlaget for det, som er hende mere magtpåliggende at tale om. Nemlig det “ekstra”, som…

Om interessen for at blive ved og ved

Om interessen for at blive ved og ved

Om interessen for at blive ved og ved Selvstændig arrangør og orkestrator Steiner-Skolen i Fredericia. 34 år Rasmus Hansen har meget på sinde, når talen falder på skolegang, og det er tydeligt, at hans tanker ikke kun aktiveres ved spørgsmål om hans egne oplevelser: – Jeg tænker tit på, at der i dag er blevet mindre…