Velkommen til børnehaveklassen

Velkommen til børnehaveklassen Glade børn der trives, lærer bedst! Børnehaveklassen er barnets første år på skolen. Barnet kommer i skole fuld af forventning og tillid, og det er skolens opgave at bevare denne tillid og glæde ved at lære. Vores mål for det første skoleår er at få barnet til at føle sig tryg i…

Bevægelseskunsten eurytmi

Bevægelseskunsten eurytmi

Bevægelseskunsten eurytmi Bevægelseskunsten eurytmi er et fag der indtager en vigtig plads i Steinerskolens læreplan. Eurytmilærer Jette Henningsen skildrer her hvad eurytmi går ud på, og på hvilke forskellige områder den anvendes. For knap 100 år siden søgte man nye veje indenfor alle kunstarter. Man brød med de gamle traditioner og former for bevidst at…

Om kunst- og håndværksundervisningens betydning i steinerpædagogikken

Om kunst- og håndværksundervisningens betydning

Om kunst- og håndværksundervisningens betydning i steinerpædagogikken Som modvægt mod de mere intellektuelt prægede fag er de kreative fag, kunst og håndværk af uvurderlig betydning. I det følgende indlæg redegør Christoph Erbsmehl, kunst-, sløjd- og specialklasselærer samt kunstterapeut, for hvilke kræfter der arbejdes med i kunst- og håndværksfagene, og deres betydning for menneskets udvikling. Inden…

Byens Steinerskoles læreplan

Rudolf Steinerskolens læreplan – en skitse

Rudolf Steiner-skolens læreplan – en skitse   Det træ undervisningens frugter skal modnes på, er læreplanen. Den bygger på barnets udvikling gennem de 12 skoleår og skal forstås som en stadig udfordring for læreren til fordybelse og udvikling. Jan Thiesen, klasselærer og overskolelærer, skitserer her læreplanens indhold på de forskellige klassetrin. Der øves højtlæsning i 2.…

En helt grundlæggende ”dannelsesrejse”

At arbejde både intellektuelt og kreativt med faglige emner

At arbejde både intellektuelt og kreativt med faglige emner ”DET FIK JEG MED MIG…” – tidligere Steinerskoleelever har ordet: MARIE KOLMOS, Født 1982 Gik på Rudolf Steiner skolen i Vordingborg fra 1989—1991 og 1994-1997 og på Höhere Fachschule für Sozial- pädagogik i Lausanne, Schweiz fra 2004-2008 Uddannelse: Dipl. Sozialpädagogin og kand.pæd. i pædagogisk psykologi Arbejde: Videnskabelig assistent…

Fremmedsprogsundervisning i de tre første skoleår

Fremmedsprogsundervisning i de tre første skoleår

Fremmedsprogsundervisning i de tre første skoleår I Steinerskolen begynder fremmedsprogsundervisningen med to sprog – engelsk og tysk – straks i første klasse, hvor børnene endnu har efterligningskræfterne i behold og derfor med legende lethed kan begive sig ind i det fremmede sprog. Ulrike Müller er sproglærer ved Steinerskolen. Hun giver her et indtryk af hvordan den…

læsefærdighed

Hvad gør Steinerskolen med læsefærdigheden?

Læsefærdighed Børns læsefærdighed er et aktuelt emne. Hvornår og hvordan kan læseundervisningen gribes an så den tager hensyn til barnets udviklingsbehov? I den pædagogiske debat er skolebørns – og for den sags skyld mange voksnes – (manglende) læsefærdighed et meget påtrængende spørgsmål lige nu. Hvordan bliver vi en befolkning af gode læsere? Tendensen går mange…