to piger leger på grasplæne

Fortælling og empati

Fortelling og empati   Muntlig fortellestoff, fritt formidlet fra lærer til klassefellesskapet av elever, står sentralt i daglig steinerpedagogisk praksis i barnetrinnet. “Come rain, come shine”, come kunnskapsløft og nasjonale prøver: Alt har vikeplikt for Odyssevs og Rama, for Askeladden og Sidsel Sidserk, for dronning Ragnhild og Lots hustru og for det gamle eiketreet som…

Musisk-udøvelse-støtter-sociale-kompetencer-og-koncentrationsevne

Musisk udøvelse støtter sociale kompetencer og koncentrationsevne

Musisk udøvelse støtter sociale kompetencer og koncentrationsevne   Ved langtidsstudier af en gruppe børn i Berlins skoler viste det sig, at orkestersammenspil og instrumental udøvelse øger generelle kompetencer som forståelse og accept af andre børn samt koncentrationsevne. Professor i musikpædagogik Hans Günther Bastian foretog i 1990’erne en langtidsstudie over seks år af børn fra første…