Om at nørde med propeller

Om at nørde med propeller

Om at nørde med propeller Afdelingschef, Veje og Bygninger, Randers kommune. Flere steinerskoler bl.a. Steinerskolen i Fredericia, 39 år Når Rune Asmussen lader tankerne fare og forestiller sig, hvordan hans liv ville have formet sig, hvis han havde gået på en folkeskole, siger han: – Jeg var blevet civilingeniør alligevel – men givetvis en meget…

skolevalg

Skolevalg

Skolevalg For nogle forældre er det indlysende, at valget af Steinerbørnehave følges op af, at ens barn skal i Steinerskole, men ikke for alle. Hvad har betydning for valget og hvordan opleves overgangen fra Steinerbørnehave til skole? Det har jeg spurgt to mødre om.   Jeg har sat Eva og Ele stævne til en snak…

Farvekridt i hovedfagstimen

Hvad er hovedfag?

Hovedfag Den lange hovedfagstime ved skoledagens begyndelse er et særkende for Steinerskolen. At disse timer også hænger sammen i perioder på 2–5 uger med samme faglige tema, bidrager yderligere til at styrke det kontinuerlige, samlende i undervisningen.   Skoledagen på en Steinerskole begynder hver dag med en hovedfagstime på 90–120 minutter som dagens første time.…

Uddrag af dpu-rapport om Steinerskolerne i Danmark

Uddrag af dpu-rapport om Steinerskolerne i Danmark   Danmarks Pædagogiske Universitet har i 2011/2012 gennemført et omfattende forskningsprojekt på en række steinerskoler i Danmark. Formålet har været at undersøge skolernes ældste klassetrin. Rapporten, “Didaktisk analyse af Rudolf Steinerskolers læringspraksis i 9. til 12. klasse”, udkom i sommeren 2012. Her er et uddrag fra rapportens konklusioner:…