19. september 1919, Stuttgart

19. september 1919, Stuttgart   Cigaretfabrikken Waldorf-Astoria Efter 1. verdenskrigs død og ødelæggelse herskede der stor nød og kaotiske tilstande i Tyskland. Tyskland havde lidt store tab og mistet mange mænd i løbet af krigens fire år, og derfor var det fortrinsvis kvinderne, der arbejdede i industrien, således også på cigaretfabrikken Waldorf-Astoria i Stuttgart. Arbejderne…

Steinerskolens evalueringskultur

Steinerskolens evalueringskultur

Steinerskolens evalueringskultur Lovgivningen for friskoler kræver at skolerne anvender evalueringer både mht. den individuelle elev og skolen som helhed. Evalueringerne skal anvendes til at vurdere graden af målopnåelse og til at korrigere indsatsen individuelt og for hele skolen. Det kunne umiddelbart lyde skræmmende, fordi Steinerskolen som et af sine karakteristiske trak hæger om netop ikke…

Børn, som ikke bliver set, giver problemer...

Børn, som ikke bliver set, giver problemer…

Børn, som ikke bliver set, giver problemer… Interview med Susanne Pazdzior Ledam Hvorfor skal nogle børn have specialundervisning og hvordan er forløbet egentlig fra man fornemmer et behov til et tilbud om specialundervisning er på plads? Susanne Pazdzior, som er koordinator af Specialundervisningen på Kristofferskolen, fortæller.   Børn på overarbejde Hvorfor skal nogle børn have…

Om munden, der giver problemer

Om munden, der giver problemer

Om munden, der giver problemer Jordemoder, Hillerød Hospitals Fødeafdeling, Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, Rudolf Steinerskolen i Vejlby Riskov, 40 år På steinerskoler er der ikke spejle på toiletterne. Det vigtige er nemlig ikke, hvordan man ser ud udenpå. Desuden er der mange andre måder, hvorpå man kan blive konfronteret med sig selv. For Christina Vilhelmsen fandt mødet med…

Børns-relationer

Børns relationer

Børns relationer Per Schultz Jørgensen er forsker og psykolog ved Danmarks Pædagogiske Institut. Han var første foredragsholder på den konference, Børns Vilkår afholdt i december sidste år (2004, red). Han gav nemlig hele den kulturelle og psykologiske forståelsesramme, som resten af konferencen byggede på. Han talte om børns relationer i en tid med kulturelt opbrud.…

Efter skoletid

Efter skoletid

Efter skoletid Hvor går børnene hen når skoledagen slutter? Peder Kleis ønsker at den skolefritidsordning han er leder af, skal være et hjem for børnene, med alle dets muligheder for fantasi og leg, for sociale erfaringer og for tryghed. Midt på dagen, når skolen slutter for de tre yngste klasser, har børnene i timevis været…

Engelskundervisningen i overskolen

Engelskundervisningen i overskolen

Engelskundervisningen i overskolen Hanne Winterberg, engelsklærer i overskolen, giver eksempler på hvordan de ting der er anlagt i under- og mellemskolens sprogundervisning, i overskolen udfoldes i takt med det unge menneskes bevidsthedsudvikling. “What’s the use of learning English?“ Stiller man dette spørgsmål til en 9-klasseselev, får man pragmatiske svar som “Det er godt at kunne…