Skolen som kulturcentrum

Steinerskolen som kulturcentrum

Skolen som kulturcentrum   En steinerskole er mere end et sted for undervisning. Den er også et kulturcentrum, fordi der arbejdes med koncerter, skuespil, cirkus og markeder – som også familier og lokalsamfund bliver en del af.   Ikke bare lærere og elever føler ejerskab i en steinerskole. Ved at forældre involveres i frivilligt arbejde,…

Læreren

Læreren i kontinuerlig udvikling

Læreren i kontinuerlig udvikling God steinerpædagogik forudsætter en lærer i kontinuerlig udvikling. Når læreren må arbejde stoffet frem gennem forskellige kunstneriske udtryk, som fortælling, tegning, musik, modellering osv., udvikler læreren sig sammen med eleverne. Denne arbejdsform giver også lærerne inspiration til arbejdet. Lærerne har et specielt ansvar, som blandt andet går ud på, at de hver dag…

Risiko og læreprocesser

Risiko og læreprocesser

Risiko og læreprocesser   Gode læreprocesser tillader risiko: Eleverne har brug for anledninger til at øve, fejle, mestre og forsøge igen. Steinerskolen giver rum for sådanne processer i alle fag. Gennem jævnlige elevopførelser på skolens scene, trænes eleven i at vise noget for andre, og selv at overvære andres optræden. Således bliver at øvelse, forsøg…

Fordybelse som arbejdsform

Fordybelse som arbejdsform

Fordybelse som arbejdsform   Steinerskolen søger at formidle indsigt, som hjælper eleverne til at forstå forholdet mellem del og helhed, mellem vigtigt og ligegyldigt. Mængden af information, barnet modtager, er så omfattende, at enhver pædagogik må begynde ved erkendelsen af, at dét at kunne se rammerne for information og kundskab må være en grundlæggende kompetence. Således…

Levende formidling

Levende formidling

Levende formidling   Tilpasset læring sker på flere niveauer. Lærestoffet skal bl.a. imødekomme behov, som eleverne har på forskellige alderstrin. Og den viden, de tilegner sig, skal understøtte deres personlige udvikling. Steinerskolen lægger vægt på, at barnets modning ikke forceres med for eksempel pensumkrav, som skal nås.   Læreren fremlægger pensum mundtligt og har øjenkontakt…